Metodiskie materiāli

“Pasakas par ziediem” vieglajā valodā (M. Paegle, pievienots 29.05.2019.)

Vāks

Ievads

Zaķa kāposti

Vijolīte

Saulgrieze

Pienene

Peonija

Orhideja

Magone

Kurpītes

Jasmīns

Forsteriāna

Cūkausītis

Cūkausītis (uzdevumi)

 

Viktorīna par drošību (A. Rozenberga, pievienots 29.05.2019.)

Materiāls Viktorīna par drošību

 

Materiāls dabaszinību stundām sākumskolā (E. Eglīte, pievienots 29.05.2019.)

Metodiskais materiāls – apraksts

DL nedēļas dienas 1.uzd.

DL mēneši pa gadalaikiem

DL kalendārs

DL kalendārs 1., 2. pusgads 4.uzd.

DL gadalaiki 2.uzd.

DL gads, gadalaiki, mēneši 3.uzd.

DL laika apstākļi 4. uzd.

DL četri gadalaiki 5.uzd.

Materiāls Latvijas savvaļas dzīvnieki

Materiāls Savvaļas dzīvnieki (pielikumi)

 

Konferences „Speciāls bērns skolā, kas mainās” materiāli (pievienots 13.02.2019.)

Prezentācija I. Želve „Mācību metodes valodas attīstīšanai surdopedagoģijā”

Prezentācija L. Grāpēna „Mākslu jomas priekšmetu iespējas bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem personības attīstībā”

Prezentācija M. Rozenfelde „Lietpratības pieeja mācību procesā, lai nodrošinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām iespēju iekļauties savas kopienas sociālajā dzīvē”

Prezentācija M. Rozenfelde „Kas ir svarīgs bērnam, kuram ir speciālas vajadzības? Izaicinājumi bērnam, vecākiem, sabiedrībai”

Prezentācija U. Strazdiņa „Pirmsskolas vecuma bērnu ar dzirdes traucējumiem dzirdes uztveres attīstīšanas un valodas veidošanas metodika”

Prezentācija M. Paegle „Vieglā valoda, tās izmantošana mācību procesā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

 

Skaņu izruna

Līdzskaņu diferencēšana (D. Liepiņa, 2018)

S izruna (D. Liepiņa, 2018.)

Īso un garo patskaņu diferencēšana (D. Liepiņa, 2018.)

R izruna un metodiskā materiāla pielietošanas instrukcija (I. Želves, 2017.)

Vingrinājumi skaņu s-š, s-c, s-t, s-z diferencēšanai pdf.formātā un doc.formātā (I. Želve un D. Liepiņa, 2017.)

Runas rosme skaņas „s” izrunas nostiprināšanai un metodiskā materiāla pielietošanas instrukcija (I. Želve, 2016.)

Materiāls skaņu izrunas pārbaudei  (D. Liepiņa, 2016.)

Mācāmies runāt un klausīties (L. Miķelsone, 2016.)

Līdzskaņu diferencēšana (I. Želve, 2016.)

 

Valodas attīstīšana

Metodiskais materiāls 5. – 9. klasei “Krāsainās pasakas” (M. Paegle, 2018.)

Darbs ar plakātiņiem (D. Liepiņa un L. Miķelsone, 2016.)

Spēles.

 

Dzirdes uztveres attīstīšana

Īsie stāsti (I. Želve, 2017.)

 

Gramatiskās struktūras veidošana

Valodas mācība 7.klasei (M. Paegle, 2018.)

Valodas mācība 8.klasei (M. Paegle, 2018.)

Valodas mācība 9. klasei (M. Paegle, 2018.)