Metodiskie materiāli

Konferences „Speciāls bērns skolā, kas mainās” materiāli (pievienots 13.02.2019.)

Prezentācija I. Želve „Mācību metodes valodas attīstīšanai surdopedagoģijā” šeit.

Prezentācija L. Grāpēna „Mākslu jomas priekšmetu iespējas bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem personības attīstībā” šeit.

Prezentācija M. Rozenfelde „Lietpratības pieeja mācību procesā, lai nodrošinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām iespēju iekļauties savas kopienas sociālajā dzīvē” šeit.

Prezentācija M. Rozenfelde „Kas ir svarīgs bērnam, kuram ir speciālas vajadzības? Izaicinājumi bērnam, vecākiem, sabiedrībai” šeit.

Prezentācija U. Strazdiņa „Pirmsskolas vecuma bērnu ar dzirdes traucējumiem dzirdes uztveres attīstīšanas un valodas veidošanas metodika” šeit.

Prezentācija M. Paegle „Vieglā valoda, tās izmantošana mācību procesā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” šeit.

 

Skaņu izruna

Līdzskaņu diferencēšana (D. Liepiņa, 2018)

S izruna (D. Liepiņa, 2018.)

Īso un garo patskaņu diferencēšana (D. Liepiņa, 2018.)

R izruna un metodiskā materiāla pielietošanas instrukcija (I. Želves, 2017.)

Vingrinājumi skaņu s-š, s-c, s-t, s-z diferencēšanai pdf.formātā un doc.formātā (I. Želve un D. Liepiņa, 2017.)

Runas rosme skaņas „s” izrunas nostiprināšanai un metodiskā materiāla pielietošanas instrukcija (I. Želve, 2016.)

Materiāls skaņu izrunas pārbaudei  (D. Liepiņa, 2016.)

Mācāmies runāt un klausīties (L. Miķelsone, 2016.)

Līdzskaņu diferencēšana (I. Želve, 2016.)

 

Valodas attīstīšana

Metodiskais materiāls 5. – 9. klasei “Krāsainās pasakas” (M. Paegle, 2018.)

Darbs ar plakātiņiem (D. Liepiņa un L. Miķelsone, 2016.)

Spēles.

 

Dzirdes uztveres attīstīšana

Īsie stāsti (I. Želve, 2017.)

 

Gramatiskās struktūras veidošana

Valodas mācība 7.klasei (M. Paegle, 2018.)

Valodas mācība 8.klasei (M. Paegle, 2018.)

Valodas mācība 9. klasei (M. Paegle, 2018.)