Mācību gada laiki

2023./2024. mācību gads sākas 2023. gada 1. septembrī.

1.-8. klasēm un 10.-11. klasēm mācību gads noslēdzas 2024. gada 31. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem – 14. jūnijā, bet 12.klašu beidzējiem – 21. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:

Pirmais semestris ilgs no 2023. gada 1. septembra līdz 22. decembrim.

Otrais semestris 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm – no 2024. gada 8. janvāra līdz 31. maijam. 9. klasēm 2. semestris ilgs no 2024. gada 8. janvāra līdz 14. jūnijam, bet 12. klasēm – no 2024. gada 8. janvāra līdz 21. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

Rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim

Ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim

Pavasara brīvdienas no 2024. gada 11. marta līdz 15. martam

Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. augustam

Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem otrajā semestrī: no 2024. gada 5. februāra līdz 9. februārim.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, skolas direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

 

LAI PRIEKS MĀCĪTIES UN MĀCĪT!!