Pirmsskolas programmas

Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs, adresē: Jumaras iela 9, īsteno speciālās PIRMSSKOLAS izglītības programmas izglītojamiem ar:

redzes traucējumiem (programmas kods 01015111) licence
dzirdes traucējumiem (programmas kods 01015211) licence

fiziskiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015311) licence
somatiskām saslimšanām (programmas kods 01015411) licence
valodas traucējumiem (programmas kods 01015511) licence
jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611) licence
garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 01015711) licence
garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811) licence
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911) licence

Vairāk informācijas par uzņemšanu: 64229600

IESNIEGUMS_par uzņemšanu