Pirmsskolas programmas

Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs, adresē: Jumaras iela 9, īsteno speciālās PIRMSSKOLAS izglītības programmas izglītojamiem ar:

redzes traucējumiem (programmas kods 01015111) licence
dzirdes traucējumiem (programmas kods 01015211)licence

fiziskiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015311) licence
somatiskām saslimšanām (programmas kods 01015411) licence
valodas traucējumiem (programmas kods 01015511) licence
jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611) licence
garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 01015711) licence
garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811) licence
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911) licence

  • uzņem bērnus no pusotra gada vecuma;
  • uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojums ir bez maksas;
  • iestāde strādā diennakts režīmā no pirmdienas līdz piektdienai;
  • bērniem, kuri neapmeklē diennakts grupas, iestāde ir atvērta darba dienās no 07.00 – 19.00;
  • iestāde nodrošina speciālu ēdienkarti bērniem, kuriem veselības traucējumu dēļ to ir noteicis ārsts;
  • darbojas Veselības punkts, kurā pakalpojumus bērniem sniedz ārsts pediatrs, ārsts oftalmologs (acu ārsts), masieris, fizioterapeiti, medicīnas māsas;
  • iestādē darbojas Sajūtu terapijas centrs, kura ietvaros bērniem tiek piedāvāts apmeklēt relaksācijas telpas (ūdens terapija, silto smilšu terapija, gaismas terapijas u.c., kā arī sāls istabu);
  • atbalsta personāls – psihologs, skolotājs logopēds, speciālās izglītības skolotājs un speciālie pedagogi (bērniem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar jautiem attīstības traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem);
  • bērniem ar dzirdes traucējumiem nodrošina divu veidu speciālās rotaļnodarbības: dzirdes uztveres attīstīšanu un individuālo darbu dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā;
  • bērnus iestādē uzņem tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Vairāk informācijas par uzņemšanu: 64229600

IESNIEGUMS_par uzņemšanu