Rekvizīti

Valmieras novada pašvaldības iestāde (obligāti norādāms)
“Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs”
Reģistrācijas numurs: LV90000043403

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 2524903208

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Faktiskās adreses / izglītības programmu īstenošanas vietas:

  • Pāvila Rozīša iela 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
  • Pāvila Rozīša iela 20, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
  • Jumaras iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
  • Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, LV-4228
  • Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, LV-4228

Norēķinu konti:
LV94UNLA0018000142255, AS SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X018
LV64HABA0001402049100, AS SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
LV38RIKO0002710710011, AS Luminor Bank Valmieras filiāle, kods RIKOLV2X
LV70NDEA0000082312910, AS Luminor Bank Latvijas filiāle, kods NDEALV2X
LV07PARX0006607060001, AS Citadele banka, kods PARXLV22