Mācāmies runāt un klausīties (2016.)

Materiāls paredzēts logopēdijas nodarbībām skaņu izrunas traucējumu novēršanai, fonemātiskās uztveres attīstīšanai, vārdu krājuma paplašināšanai.

Metodiskais materiāls veidots Widgit symwriter datorprogrammā, par pamatu ņemot Z. Opincānes attēlu komplektā “Izrunā un ieklausies”(Z. Opincāne Attēlu komplekts “Izrunā un ieklausies”; “VieTa” Poligrāfiskie pakalpojumi SIA, 2007) ietvertos vārdus. Katrai skaņai paredzētie vārdu simboli ir noformēti atsevišķā MS Word dokumentā un kā attēli ērti pārkopējami.

Widgit simboli izmantojami logopēdijas nodarbībās, kā arī individuālo darba lapu, spēļu gatavošanai. Visi simboli doti melnbaltajās kontūrās, tādējādi ļaujot bērnam pašam tos izkrāsot. Simboli nodarbību laikā veiksmīgi izmantojami paralēli ar krāsainajiem attēliem no oriģinālā attēlu komplekta.

Izmantoto vārdu saraksts atrodams dokumentā “Vārdu saraksts”.

Ierosmei dotas domino spēles ar dažādām skaņām, darba lapas skaņu diferencēšanai un skaņas vietas noteikšanai vārdā.

Skaņa B šeit.

Skaņa C šeit.

Skaņa Č šeit.

Skaņa D šeit.

Skaņa Dž šeit.

Skaņa Dz šeit.

Skaņa F šeit.

Skaņa G šeit.

Skaņa Ģ šeit.

Skaņa H šeit.

Skaņa IE šeit.

Skaņa J šeit.

Skaņa K šeit.

Skaņa K (turpinājums) šeit.

Skaņa Ķ šeit.

Skaņa L šeit.

Skaņa L (turpinājums) šeit.

Skaņa Ļ šeit.

Skaņa Ņ šeit.

Skaņa P šeit.

Skaņa R šeit.

Skaņa R (turpinājums) šeit.

Skaņa S šeit.

Skaņa S (turpinājums) šeit.

Skaņa Š šeit.

Skaņa T šeit.

Skaņa V šeit.

Skaņa Z šeit.

Skaņa Ž šeit.

Izrunā un ieklausies.