Mācības

10/10/2019

Lepojamies un priecājamies par mūsu skolotājām!

3.oktobrī Valmieras Drāmas teātrī Skolotāju dienas noskaņās tika godināti Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pedagogi par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un ievērojamiem sasniegumiem izglītībā. Apbalvojumus saņēma trīs mūsu skolas pedagogi: 1) pirmsskolas speciālā pedagoģe Mārīte Klapenkova saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu “Atzinības raksts” par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā […]
10/10/2019

Skolotāja apgūst spēli Eco-Buddy

Skolotāja Dace Lediņa septembra beigās Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem” ietvaros piedalījās mācībās un apguva spēles Eco-Buddy vadības un izmantošanas prasmes. Vienlaikus skola saņēma sešu spēļu komplektu. Ar tā palīdzību, strādājot mazajās grupās, visa klase varēs spēlēt šo spēli, tādējādi nodrošinot šāda mācību instrumenta integrēšanu mācību procesā. Spēle Eco-Buddy veidota, lai panāktu pozitīvas izmaiņas un […]
24/09/2019

Starppriekšmetu projekts 11. – 12. klasei „Mana darba pieredze”

12. septembrī ekonomikas skolotāja Ilona Berkolde, latviešu valodas skolotāja Maiga Paegle un zīmju valodas skolotāja Līga Lāce 11.un 12.klašu skolēniem noorganizēja mācību stundu, kurā tika apvienotas zināšanas un prasmes ekonomikā un latviešu valodā. Sasniedzamais mērķis: rakstu valodas un rakstu kultūras attīstīšana, aprakstot reālu dzīves situāciju, izmantojot ekonomiskas jēdzienus – darbs, darba devējs, darba ņēmējs, neto alga, nodokļi, uzņēmums. Gatavojoties stundai, […]
23/09/2019

“Baltie bērzi”

Pētot  bērza daudzveidīgo izmantošanu Latvijā tautsaimniecībā, medicīnā vai kultūrā , devāmies izzinošā ekskursijā uz Valmieras Kultūras centru, kura paspārnē darbojas vienīgais Latvijā senioru vīru koris “Baltie bērzi”. Bija ceturtdiena, mēģinājuma diena. Vīri mūs sagaidīja,dziedot dziesmu ”Dzimtene” . Skolēnu acis mirdzēja, viņi klausījās elpu aizrāvuši, pārsteigti par vīru skanīgām, stiprām balsīm un par iespēju tik tuvu būt blakus korim uz skatuves. […]