Vecākiem

07/02/2020

Tālākizglītības iespējas pēc 9.klases

Tālākizglītības iespējas pēc 9.klases_PROFESIJAS. Tālākizglītības iespējas pēc 9.klases_SKOLAS. Lai pieteiktos individuālām konsultācijām un/vai saņemtu informāciju par tālākās izglītības, karjeras iespējām lūdzu sazināties ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra karjeras konsultanti Kristīni Gobu, tālrunis: 28850099, e-pasts: kristine.goba@gmail.com.
03/02/2020

VECĀKU NEDĒĻA 3. – 7.februārī

Lai iepazītu, kā tiek organizētas mācību stundas un ārpusstundu aktivitātes, ko skolēni mācās un kādu atbalstu saņem, lai individuāli aprunātos ar skolotājiem, atbalsta speciālistiem un administrāciju, aicinām vecākus no 3. februāra līdz 7. februārim piedalīties VECĀKU NEDĒĻAS pasākumos: mācību stundās un ārpusstundu aktivitātēs (lūgums par ierašanās laiku līdz 1. februārim informēt savas klases internāta skolotāju); individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu […]
20/12/2019

Ziemas brīvdienas

Ziemas brīvdienas no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim. Mācības atsākas 6. janvārī. Skolā var ierasties 5. janvāra vakarā. Skolas administrācija
20/12/2019

Skolas avīzes jaunais numurs