2023 You Are Special


 

YOU ARE SPECIAL (Nr. KA210-SCH-44FD3C38)  
Projekta koordinatori
: biedrība “Kopā varam!”
Projekta partneri:
  • IIS Francesco Orioli (Itālija
  • Pendik District Directorate (Turcija)
  • Kurtköy Anadolu (Turcija)

Projekta norises laiks
: 31.12.2022. – 30.12.2024.
Projekta mērķi:
  • attīstīt skolēnu, t.sk. ar dažādām funkcionālām iespējām, radošumu, uzlabojot viņu kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes,
  • samazināt agrīnas skolas pamešanas risku,
  • attīstīt skolēnu pamatkompetences,
  • motivēt skolēnus aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē un daudzveidīgās ES norisēs

Projekta mērķauditorija
: 14-18 g.v. skolēni no 3 valstīm, t.sk. skolēni ar dažādām funkcionālajām iespējām.
Projektā plānotās aktivitātes / darbības:
  • mācību mobilitātes uz katru no dalībvalstīm (Latvija, Itālija, Turcija), t.i., uz katru no valstīm 4 skolēni un 2 pedagogi.
  • mācību materiālu izstrāde un vietēja mēroga pasākumu organizēšana

Projekta sasniedzamie rezultāti
Skolēni būs apguvuši prasmes:·         rast daudzveidīgus problēmu risinājumus,·         labot pieļautās kļūdas,·         iekļauties sociālās dzīves norisēs, ·         būt aktīviem pilsoņiem.
Kopsavilkums
Projektā paredzētas skolēnu un pedagogu apmācības un dalīšanās labās prakses piemēros. Dalība diskusijā, radošajās darbnīcās un citās aktivitātēs paaugstinās skolēnupašapziņuunnodrošinās atbalstu dažādās dzīves jomās.Dalībniekiapgūsdažādaspraksesiekļaujošasizglītībasjomā. Kontaktpersona: Daiga Ramata, e-pasts [email protected]