Uzņemšana

Skola uzņem izglītojamos:

1) Speciālās PIRMSSKOLAS izglītības programmās (Jumaras ielā 9, Valmiera) izglītojamos:

 •  ar redzes traucējumiem (programmas kods 01015111)
 • ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 01015211)
 • ar fiziskiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015311)
 • ar somatiskām saslimšanām (programmas kods 01015411)
 • ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511)
 • ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611)
 • ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 01015711)
 • ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)
 • ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911)

Izglītojamie pirmsskolā tiek uzņemti, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Dokumenti iesniedzami pirmsskolā, adresē: Jumaras ielā 9, Valmiera. IESNIEGUMS_par uzņemšanu PIRMSSKOLĀ

Pirmsskolas izglītības programmās izglītojamos uzņem no pusotra gada vecuma. Vairāk informācijas par uzņemšanu: pirmsskolā – 64229600

2) speciālās PAMATIZGLĪTĪBAS programmās (Leona Paegles ielā 5/7 un Leona Paegles ielā 20, Valmiera) izglītojamos:

 •  ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 21015211)
 • ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
 • ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911)

3) speciālā VIDĒJĀS profesionāli orientētā izglītības programmā (Leona Paegles ielā 5/7, Valmiera):

 • Speciālās vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 31015211).

Iesniegums SKOLAI iesniedzams Leona Paegles ielā 5/7, Valmiera. Vairāk informācijas par uzņemšanu: skolā – 64222475

Izglītojamie skolā tiek uzņemti, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Informācija par Valmieras pedagoģiski medicīnisko komisiju: http://www.valmiera.lv/lv/izglitiba/vidzemes_regiona_ieklaujosas_izglitibas_atbalsta_centrs/pedagogiski_mediciniska_komisija/

Informācija par Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju: https://visc.gov.lv/specizglitiba/vpmk.shtml