Uzņemšana

Bērnus pirmsskolas izglītības programmā uzņem no pusotra gada vecuma, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. IESNIEGUMS_par uzņemšanu PIRMSSKOLĀ

Dokumenti iesniedzami pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas adresē: Jumaras iela 9, Valmiera. 
Tālrunis uzziņai: 28388112

Izglītojamos pamatizglītības programmā, vidējās izglītības programmā vai profesionālās pamatizglītības programmā uzņem, pamatojoties uz vecāka vai pilngadīga izglītojamā iesniegumu un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (izņemot profesionālās pamatizglītības programmas).

Dokumenti iesniedzami izglītības programmas īstenošanas adresē: attiecīgi Pāvila Rozīša iela 5, Valmiera vai Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads. 
Tālrunis uzziņai: 64222475, 28388112

 

Informācija par Valmieras pedagoģiski medicīnisko komisiju: http://www.valmiera.lv/lv/izglitiba/vidzemes_regiona_ieklaujosas_izglitibas_atbalsta_centrs/pedagogiski_mediciniska_komisija/

Informācija par Valsts pedagoģiski medicīnisko komisijuhttps://visc.gov.lv/specizglitiba/vpmk.shtml