Aktualitātes

10/10/2019

Lepojamies un priecājamies par mūsu skolotājām!

3.oktobrī Valmieras Drāmas teātrī Skolotāju dienas noskaņās tika godināti Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pedagogi par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un ievērojamiem sasniegumiem izglītībā. Apbalvojumus saņēma trīs mūsu skolas pedagogi: 1) pirmsskolas speciālā pedagoģe Mārīte Klapenkova saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu “Atzinības raksts” par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā […]
10/10/2019

Skolotāja apgūst spēli Eco-Buddy

Skolotāja Dace Lediņa septembra beigās Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem” ietvaros piedalījās mācībās un apguva spēles Eco-Buddy vadības un izmantošanas prasmes. Vienlaikus skola saņēma sešu spēļu komplektu. Ar tā palīdzību, strādājot mazajās grupās, visa klase varēs spēlēt šo spēli, tādējādi nodrošinot šāda mācību instrumenta integrēšanu mācību procesā. Spēle Eco-Buddy veidota, lai panāktu pozitīvas izmaiņas un […]
10/10/2019

Aptauja par personu ar invaliditāti iesaistīšanos sportā

Labklājības ministrija veic aptauju par personu ar invaliditāti iesaistīšanos sportā un sportiskās/fiziskās aktivitātēs. Aptauja būs pieejama līdz 2019.gada oktobra beigām. Aicinām personas (bērnus un pieaugušos) ar invaliditāti aizpildīt anketu! Lai piedalīties aptaujā, spied: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91417-aptauja-par-cilveku-ar-invaliditati-iesaistisanos-sporta. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 30. panta 5. daļā ir noteiktas personas ar invaliditāti tiesības piedalīties atpūtas, brīvā laika un sporta pasākumos. Šīs aptaujas […]
02/10/2019

Aicinājums uz tulpju talku!

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra Skolas padome 2019.gada 18.oktobrī plkst. 11:00 skolas teritorijā aicina ikvienu – vecāku, skolotāju, skolēnu – pievienoties tulpju stādīšanas talkai (līdzi jāņem tulpju sīpols/-i). Iedzīvināsim skolas logo simbolu – tulpi – mūsu bērnu ikdienā! Radīsim skaistu tulpju dārzu! Skolas padomes vārdā padomes priekšsēdētāja Vita Reinalde