Dokumenti un noteikumi

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra reģistrācijas apliecība

NOLIKUMS

1.pielikums_ārstniecības iestādes nolikums

2.pielikums_iestādes struktūrshēma

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020_2023

Pašnovērtējuma ziņojums_Valmiera_2023

Pašnovērtējuma ziņojums_Vaidava_2023

Pašnovērtējuma ziņojums 2022.

Pašnovērtējuma ziņojums 2021.

Lēmums par iestādes reorganizāciju

 

SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Dienas režīms 1.-4.klasei (1.pielikums)

Dienas režīms 5.-12.klasei (2.pielikums)

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI skolēniem ar smagiem traucējumiem (3.pielikums)

Iekšējās kārtības noteikumi internātā Leona Paegles ielā 20 (4.pielikums)

INTERNĀTA iekšējās kārtības noteikumi

 

Kārtība, kādā skolā reģistrē skolēnu apmeklējumu un rīcība neattaisnotu mācību stundu gadījumā

Kārtība, kādā skolā uzturas vecāki un citas personas

Kārtība, kādā skolā rīkojas, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Vadlīnijas mobinga mazināšanai

Rīcība vardarbības gadījumā

 

Skolēnu sasniegumu VĒRTĒŠANAS kārtība

Kārtība, kādā organizē attālinātu izglītības procesu

 

Darba kārtības noteikumi

Dokumentu aprites kārtība

Skolas telpu vēdināšanas kārtība

 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI skolēniem:

DROŠĪBAS noteikumi_skolēniem

1_Ugunsdrošība

2_Elektrodošība

3_Pirmās palīdzības sniegšana

4_Drošība ekskursijās un pārgājienos

5_Ceļu satiksmes drošība

6_Drošība SPORTA sacensībās un nodarbībās

7_Drošība Kokapstrādē

8_Drošība Dizains un tehnoloģijas mācību stundās

9_Drošība INFORMĀTIKAS kabinetā

10_Drošība DABASZINĪBU un ĶĪMIJAS stundās

11_Drošība FIZIKAS stundās

12_Drošība PASĀKUMOS

13_Drošība uz ūdens

14_Drošība uz ledus

15_Personas higiēna un darba higiēna

16_Pieteikums ekskursijai vai pārgājienam

17_Pieteikums sporta sacensībām vai citam sporta pasākumam

18_pieteikums pasākumam

 

 

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību