Dokumenti un noteikumi

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra reģistrācijas apliecība

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra akreditācijas lapa

 

Iestādes nolikums_26.08.2021.

Ārstniecības iestādes nolikums

Iestādes struktūrshēma

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020_2023

Pašvērtējuma ziņojums

Lēmums par iestādes reorganizāciju

 

COVID-19 izplatības ierobežošanai

Galvenie pamatprincipi

COVID-19 izplatības ierobežošanas kārtība

Deguna un mutes aizsega (maskas) lietošana

Kārtība, kādā skolēniem veic Covid-19 testēšanu

Skolas telpu vēdināšanas kārtība

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību

 

SKOLAS IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Dienas režīms 1.-4.klasei (1.pielikums)

Dienas režīms 5.-12.klasei (2.pielikums)

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI skolēniem ar smagiem traucējumiem (3.pielikums)

Iekšējās kārtības noteikumi internātā Leona Paegles ielā 20 (4.pielikums)

Kārtība, kādā skolā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos uz mācību stundām

Kārtība, kādā skolā uzturas vecāki un citas personas

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (2020./2021. mācību gadā attiecas uz 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12. klašu skolēniem)

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (2020./2021. mācību gadā attiecas uz 1., 4., 7., 10. klašu skolēniem)

Darba kārtības noteikumi

Kārtība, kādā skolā rīkojas, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Kārtība, kādā rīkojas skolas darbinieki, konstatējot vardarbību pret izglītojamo

Dokumentu aprites kārtība

 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI skolēniem:

DROŠĪBAS noteikumi_skolēniem

1_Ugunsdrošība

2_Elektrodošība

3_Pirmās palīdzības sniegšana

4_Drošība ekskursijās un pārgājienos

5_Ceļu satiksmes drošība

6_Drošība SPORTA sacensībās un nodarbībās

7_Drošība Kokapstrādē

8_Drošība Mājturībā

9_Drošība INFORMĀTIKAS kabinetā

10_Drošība DABASZINĪBU un ĶĪMIJAS stundās

11_Drošība FIZIKAS stundās

12_Drošība PASĀKUMOS

13_Drošība uz ūdens

14_Drošība uz ledus

15_Personas higiēna un darba higiēna