Īsie un garie patskaņi (2018.)

Īso un garo patskaņu diferencēšana (D. Liepiņa, publicēts 13.03.2018.)

Didaktiskais materiāls patskaņu pareizai izrunai un rakstībai

Patskaņi A -Ā

Patskaņi E – Ē

Patskaņi I – Ī

Patskaņi U – Ū