Biedrība “KOPĀ VARAM!”

Biedrība “Kopā varam!”
(Together We Can!)

Biedrība dibināta 12.12.2018.

Biedrības mērķi:

1. Izstrādāt, iesniegt un realizēt dažādus ar izglītību, sociālo jomu, brīvprātīgo darbu, kultūru, nevalstisko sektoru, mākslu un sportu saistītus projektu pieteikumus valsts, pašvaldību, privātajos, Eiropas Savienības un citu Latvijas un ārzemju iestāžu projektu un grantu pieteikumu konkursos un pieteikumos.
2. Organizēt sadarbību ar citām ar izglītību, sociālo jomu, brīvprātīgo darbu, kultūru, nevalstisko sektoru, mākslu un sportu pārstāvošām organizācijām un citām valsts, pašvaldību un privātajām iestādēm.
3. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.

Kontaktpersona: biedrības valdes priekšsēdētāja Daiga Ramata, tel.26423136