Atbalsta personāls

Atbalsta komandas kārtība  

 

 

DACE ZARIŅA
Sociālais pedagogs
26146454

dace.zarina@valmiera.edu.lv

Darba laiks (individuālas konsultācijas lūgums iepriekš saskaņot!)
Pirmdiena 10.00 – 16.00
Otrdiena 09.30 – 10.30, 11.10 – 13.10, 14.10 – 19.10
Trešdiena 09.00 – 14.00, 15.00 – 20.00
Ceturtdiena 08.00 – 09.30, 10.30 – 11.30, 12.30 – 16.00

 

 

IVETA KALNA
Psihologs
25916316

ivetakalna@inbox.lv

Konsultācijas (individuālas konsultācijas iepriekš saskaņot!):
Pirmdiena 08.30 – 14.30
Otrdiena 09.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
Trešdiena 13.00 – 16.00
Ceturtdiena 09.00 – 13.00

BAIBA ALLIKA
Ārsts (pediatrs)
29420071

Veidlapa “Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, kurš tiek pieteikts pedagoģiski medicīniskajai komisijai”