Atbalsta personāls

Atbalsta komandas darba organizācijas kārtība 

 

 

DACE ZARIŅA
Sociālais pedagogs
26146454

dace.zarina@valmiera.edu.lv

Darba laiks (individuālas konsultācijas lūgums iepriekš saskaņot!):
Pirmdiena 09.30 – 13.00 un 14.00 – 18.30
Otrdiena 09.25 – 12.25 un 14.00 – 18.00
Trešdiena 10.00 – 13.00 un 14.00 – 20.00
Ceturtdiena 08.20 – 10.20 un 13.00 – 18.00

Piektdiena 09.00 – 13.00

 

 

IVETA KALNA
Psihologs
25916316

ivetakalna@inbox.lv

Konsultācijas (individuālas konsultācijas iepriekš saskaņot!):
Pirmdiena 08.00 – 13.00
Otrdiena 08.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00
Trešdiena 12.00 – 16.00
Ceturtdiena 09.00 – 13.00

BAIBA ALLIKA
Ārsts (pediatrs)
29420071

Veidlapa “Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, kurš tiek pieteikts pedagoģiski medicīniskajai komisijai”