Attīstības centrs

21/02/2020

Pedagogi mācās

Mūsdienu izglītībā pedagogiem nākas sastapties ar dažādām nestandarta situācijām, dažādām pieejām, dažādiem bērniem. Tāpēc Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs  sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu organizē 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „ Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas”. Programma ilgs līdz mācību gada beigām, un pedagogi apgūs zināšanas darbam ar bērniem speciālās izglītības programmās.
17/02/2020

Skolai piešķirta kvalitātes zīme!

Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram piešķirta kvalitātes zīme Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir piešķīrusi kvalitātes zīmi Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram, kas turpmāk tai ļaus uzņemt ārvalstu brīvprātīgos ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” finansiālu atbalstu. “Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes iegūšana ir kā starta punkts, kas apliecina, ka mūsu izglītības iestāde ir kvalitatīvi sagatavojusies, […]
19/01/2020

Pieredzes apmaiņa attīstības centriem

17.janvārī Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs aicināja uz konferenci “Bez adatas nav skroderis” attīstības centru pārstāvjus no visas Latvijas, lai pedagogi mācītos un apgūtu jaunas zināšanas, kā arī dalītos pieredzē. Seminārā par aktualitātēm speciālajā izglītībā informēja RTA  Asociētā profesore, Dr.paed., Mg. paed., Mārīte Rozenfelde; par mācību materiālu izstrādi bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem uzstājās  Mg.spec. paed., Ezersalas speciālās […]
29/12/2019

Montesori pedagoģijas apguve Romā

Kristiāna Stukāne, internāta skolotāja Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra internāta skolotāja  Kristiāna Stukāne programmas Erasmus + ietvaros      no 18. – 22. novembrim devās mācību braucienā uz Romu Itālijā, kur piedalījās “The Montessori Method” kursos. Kursu mērķis bija pilnveidot kompetences par Marijas Montessori darba metodēm. Savu metodi Marija Montesori izveidoja un pilnveidoja daudzu gadu garumā. Ieguvusi ārstes izglītību, Montesori ilgus gadus […]