Karjeras izglītība

Dalība ESF projektā Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2017. gada 1. septembris – 2020. gada 30. decembris (informāciju par projektu skatīt Valmieras pašvaldības mājas lapā šeit).

Karjeras attīstības atbalsts Valmierā (Valmieras Attīstības aģentūra prezentācija vecākiem 22.02.2018)

 

9. un 12. klašu absolventu tālākgaitas
2017./2018. mācību gads

Programmas kods 21015211 – 9. klase

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs  – 5
Viestura vidusskola1
Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola1
Nemācās un nestrādā1

Programmas kods 21015811 – 9.klase

Valmieras Tehnikums, pavāra palīgs1

Programmas kods 21015911 – 9. klase

Medumu internātpamatskola, pavāra palīgs – 1
Nemācās un nestrādā1

Programmas kods 31015211 – 12. klase

Gulbenes novads, Lizuma pag., gateris „Avoti” , strādnieks1
Rīga, firma „Baltic Wood Trading”, strādnieks1
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, foto dizains1
Nestrādā un nemācās  – 1