Karjeras izglītība

Dalība ESF projektā Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” no 2017. gada 1. septembra līdz 2020. gada 30. decembrim. Informācija par projektu Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapā

Karjeras attīstības atbalsts Valmierā (Valmieras Attīstības aģentūra prezentācija vecākiem 22.02.2018.)

 

2019.gada 9. un 12. klašu absolventu tālākās gaitas:

9. klases izglītojamie ar dzirdes traucējumiem (programma  21015211):

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs 5
Strādā1

9. klases izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (programma 21015811):

Ogres tehnikuma Rankas filiāle meža mašīnu operators – 1
Palsmanes internātpamatskola pavāra palīgs – 1
Palsmanes internātpamatskola galdnieka palīgs – 1
Strādā1

12. klases izglītojamie ar dzirdes traucējumiem (programma 31015211):

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, karjeras dizains1
Strādā  – 2

 

2018.gada 9. un 12. klašu absolventu tālākās gaitas:

9. klases izglītojamie ar dzirdes traucējumiem (programma  21015211):

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs 5
Valmieras Viestura vidusskola1
Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola1
Nemācās, nestrādā1

9. klases izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (programma 21015811): 

Valmieras Tehnikums, pavāra palīgs1

9. klases izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programma 21015911):

Medumu internātpamatskola, pavāra palīgs – 1
Nemācās, nestrādā1

12. klases izglītojamie ar dzirdes traucējumiem (programma 31015211): 

gateris „Avoti” (Lizuma pagasts, Gulbenes novads), strādnieks1
uzņēmums “Baltic Wood Trading” (Rīga), strādnieks1
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, foto dizains1
Nestrādā, nemācās  – 1

Noderīgas saites

Nacionālās izglītības iespēju datubāze http://niid.lv/

Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām http://www.niid.lv/ipas_vajadz

Eiropas Savienības veidotās organizācijas un to pakalpojumi:

EUROGUIDANCE – Latvija izstrādā, publicē un izplata pārbaudītu informāciju par Eiropas izglītības iespējām. Studiju ceļvedis Eiropā, un iespēju uzdot jautājumu par izglītības iespējām Eiropā. http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/jaunumi/

EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls darba piedāvājumi 31 Eiropas valstī, ieinteresētu kandidātu CV, informācija par dzīvošanu un darbu ārzemēs. https://ec.europa.eu/eures/public/lv/homepage

EUROPASS Vienots, standartizēts piecu dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Mājaslapā pieejams video par Europass dokumentiem un to pielietojumu. http://www.europass.lv/

Valsts iestādēs pieejamie informācijas resursi:

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA) Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas. http://www.nva.gov.lv/

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC) nodarbojas ar Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas organizēšanu. Mājaslapā pieejamajā datubāzē atrodama informācija par Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas statusu kā arī par studiju programmu licencēm. Pieejami arī akreditācijas novērtēšanas komisiju ziņojumi. http://www.aiknc.lv/

Izglītības sistēma, pārskati par izglītību, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība https://www.izm.gov.lv/lv/

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un profesionālās  izglītības  kvalitāti,  veicot  izglītības  iestāžu  un programmu akreditāciju. IKVD mājaslapā pieejami vispārējās un profesionālās izglītības programmu licenču un akreditācijas reģistri. https://ikvd.gov.lv/

Darba meklētājiem:

Europass CV (vienos Curriculum Vitae Eiropas standarts) https://europass.cedefop.europa.eu/lv

Darba piedāvājumi, vakances:

https://www.cv.lv/

https://www.workingday.lv/

https://www.cvmarket.lv/

http://fontes.lv/

http://ariko.lv/lv/main/

http://www.nva.gov.lv/karjera/

https://www.cv.lv/

Karjeras konsultēšana

Latvijas Universitātes karjeras centrs https://www.karjera.lu.lv/

Tālākizglītības iespējas

Profesionālās izglītības kompetences centra „SMILTENES TEHNIKUMS” ALSVIĶU teritoriālā struktūrvienības buklets, uzņemšana 2019./2020.