Karjeras izglītība

Dalība ESF projektā Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2017. gada 1. septembris – 2020. gada 30. decembris (informāciju par projektu skatīt Valmieras pašvaldības mājas lapā šeit).

Karjeras attīstības atbalsts Valmierā (Valmieras Attīstības aģentūra prezentācija vecākiem 22.02.2018)

 

9. un 12. klašu absolventu tālākgaitas
2017./2018. mācību gads

Programmas kods 21015211 – 9. klase

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs  – 5
Viestura vidusskola1
Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola1
Nemācās un nestrādā1

Programmas kods 21015811 – 9.klase

Valmieras Tehnikums, pavāra palīgs1

Programmas kods 21015911 – 9. klase

Medumu internātpamatskola, pavāra palīgs – 1
Nemācās un nestrādā1

Programmas kods 31015211 – 12. klase

Gulbenes novads, Lizuma pag., gateris „Avoti” , strādnieks1
Rīga, firma „Baltic Wood Trading”, strādnieks1
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, foto dizains1
Nestrādā un nemācās  – 1

 

Noderīgas saites

Nacionālās izglītības iespēju datubāze

http://niid.lv/

Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

http://www.niid.lv/ipas_vajadz

ES veidotās organizācijas un to pakalpojumi

EUROGUIDANCE – Latvija

Izstrādā, publicē un izplata pārbaudītu informāciju par Eiropas izglītības iespējām. Studiju ceļvedis Eiropā, un iespēju uzdot jautājumu par izglītības iespējām Eiropā.

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/jaunumi/

EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

Darba piedāvājumi 31 Eiropas valstī, ieinteresētu kandidātu CV, informācija par dzīvošanu un darbu ārzemēs.

https://ec.europa.eu/eures/public/lv/homepage

EUROPASS

Vienots, standartizēts piecu dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Mājaslapā pieejams video par Europass dokumentiem un to pielietojumu.

http://www.europass.lv/

Valsts iestādēs pieejamie informācijas resursi

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas.

http://www.nva.gov.lv/

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC)

AIKNC nodarbojas ar Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas organizēšanu. Mājaslapā pieejamajā datubāzē atrodama informācija par Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas statusu kā arī par studiju programmu licencēm. Pieejami arī akreditācijas novērtēšanas komisiju ziņojumi

http://www.aiknc.lv/

Izglītības sistēma, pārskati par izglītību, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība

https://www.izm.gov.lv/lv/

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un profesionālās  izglītības  kvalitāti,  veicot  izglītības  iestāžu  un programmu akreditāciju. IKVD mājaslapā pieejami vispārējās un profesionālās izglītības programmu licenču un akreditācijas reģistri

https://ikvd.gov.lv/

Darba meklētājiem

Europass CV (vienos Curriculum Vitae Eiropas standarts)

https://europass.cedefop.europa.eu/lv

Darba piedāvājumi, vakances

https://www.cv.lv/

https://www.workingday.lv/

https://www.cvmarket.lv/

http://fontes.lv/

http://ariko.lv/lv/main/

http://www.nva.gov.lv/karjera/

https://www.cv.lv/

Karjeras konsultēšana

Latvijas Universitātes karjeras centrs

https://www.karjera.lu.lv/

 

Tālākizglītības iespējas

Profesionālās izglītības kompetences centra „SMILTENES TEHNIKUMS” ALSVIĶU teritoriālā struktūrvienības buklets (uzņemšana 2019./2020. m.g.) šeit

Uzmanību! Ir mainīti "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" nodarbību laiki!
+