Dažādie un vienādie

Projekta aktualitātes

    Dažādie un vienādie Projekta mērķis - piedāvāt iespēju jauniešiem ar dažādām īpašām vajadzībām, riska grupu un dažādu etnisko grupu jauniešiem izstrādāt un piedalīties kopīgās aktivitātēs, lai vairāk uzzinātu viena grupa par otru un labāk saliedētos. Tie būs pasākumi 3 dienu garumā.

    Rezultāti - projektā iesaistītie dalībnieki uzzinās, ka Valmierā ir daudz jauniešu grupu, kam ir dažādas problēmas. Iemācīsies komunicēt savā starpā un sapratīs, ka visi ir vienādi. Visi jaunieši vēlas vienu un to pašu – būt apmierināti ar dzīvi, iegūt labu darbu, izveidot ģimeni, ceļot, dažādus hobijus.

    Projektu finansiāli atbalsta Valmieras novada fonds un Jauniešu ideju laboratorija