Skolēnu dome

Skolēnu domes nolikums

 

SKOLĒNU DOME UN PIENĀKUMI

2019./2020. mācību gadā

Madara Zēmele – priekšsēdētāja, atbildīgā par fizisko vidi, afišām, noformējumu

Raivis Gončaruks – vietnieks, atbildīgais par Facebook lapu, sporta pasākumiem, dikotēkām

Laura Balode – atbildīgā.par mācību darbu

Roberts Immurs – atbildīgais par sporta pasākumiem

Kristofers Kraze – atbildīgais par sporta pasākumiem

Herberts Misa – atbildīgais par skolas avīzi, diskotēkām

Ivonna Marija Bite – atbildīgā par anketēšanu

Samanta Evelīna Žurakovska – atbildīgā par kultūras pasākumu organizēšanu

Melisa Slaidiņa – atbildīgā par fizisko vidi

Pēteris Rogulis – atbildīgais par anketēšanu

Santa Krujele – atbildīgā par priekšlikumu apkopošanu

Megija Briska – atbildīgā par priekšlikumu apkopošanu

Andis Rasmuss – atbildīgais par mācību darbu

Ritvars Hāns – atbildīgais par sporta pasākumu organizēšanu

 

Informācija par izmaiņām Skolēnu domē

Atkārtotu vēlēšanu rezultātā par Skolēnu domes priekšsēdētāju ievēlēja Madaru Zēmeli, par vietnieku – Raivi Gončaruku.

 

SKOLĒNU DOMES VĒLĒŠANU REZULTĀTI 2019.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā aizvadītas Skolēnu domes vēlēšanas. No klasēs izvirzītajiem kandidātiem domē ievēlēti 15 skolēni.

Jaunās domes sastāvs:

 1. Madara Zēmele
 2. Huberts Bērziņš
 3. Laura Balode
 4. Roberts Immurs
 5. Raivis Gončaruks
 6.  Kristofers Kraze
 7. Herberts Misa
 8. Ivonna Marija Bite
 9. Samanta Evelīna Žurakovska
 10. Melisa Slaidiņa
 11. Pēteris Rogulis
 12. Santa Krujele
 13. Megija Briska
 14. Andis Rasmuss
 15. Ritvars Hāns

APSVEICAM!

Vislielāko balsu skaitu ieguvuši M. Zēmele, H. Bērziņš, L. Balode, R. Immurs un R. Gončaruks.

Pirmā jaunievēlētās domes sēde notika  19. septembrī. Par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts 11. klases skolnieks Huberts Bērziņš, par vietnieci – 11. klases skolniece Madara Zēmele.Tika sadalīti pienākumi un apspriesti darba uzdevumi mācību gadam. Lai veicas!

Direktores vietniece Ina Kursīte

 

Skolēnu domes darba plāns 2018./2019. mācību gadam

 

SKOLĒNU DOMES SASTĀVS UN PIENĀKUMI
2018./2019. mācību gadā

Skolēnu domes priekšsēdētājs – Rolands Pintāns

Skolēnu domes priekšsēdētāja vietniece – Madara Zēmele

Protokoliste – Madara Zēmele

Mācību darbs – Laura Balode, Andis Rasmuss, Nikola Šurigina

Pasākumu organizēšana – Rolands Pintāns, Madara Zēmele, Roberts Immurs, Samanta Žurakovska, Kristofers Kraze

Diskotēku organizēšana – Herberts Misa

Sabiedriski lietderīgais darbs (internāti, talkas, guļamistabu konkursi u.c.) – Madara Zēmele, Melisa Slaidiņa

Sports – Raivis Gončaruks, Atvars Naglis, Kristofers Kraze, Herberts Misa, Roberts Immurs

Aptauju, anketu, testu veikšana un apkopošana – Ivonna Bite

Afišu gatavošana – Laura Makšima