PIRMSSKOLA

IZAUGSME – katra bērna, darbinieka un iestādes.

VĪZIJA par bērnu – zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Mūsu galvenais UZDEVUMS – veicināt bērna vispusīgu attīstību un veselības nostiprināšanu, kā arī nodrošināt bērna sagatavošanos pamatizglītības ieguvei.

 • Uzņemam bērnus no pusotra gada vecuma tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, IESNIEGUMS_par uzņemšanu.
 • Uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojums ir bez maksas.
 • Iestāde strādā diennakts režīmā no pirmdienas līdz piektdienai.
 • Bērniem, kuri neapmeklē diennakts grupas, iestāde ir atvērta darba dienās no 07.00 – 19.00.
 • Iestāde nodrošina speciālu ēdienkarti bērniem saskaņā ar ārsta ieteikumiem.
 • Darbojas Veselības punkts, kurā pakalpojumus bērniem sniedz ārsts pediatrs, ārsts oftalmologs (acu ārsts), optometrists, fizioterapeiti, medicīnas māsas.
 • Iestādē darbojas Sajūtu terapijas centrs un Dabas vides estētikas centrs, kura ietvaros bērniem tiek piedāvāts apmeklēt dažādas terapijas nodarbības (silto smilšu nodarbības, ūdens terapijas, gaismas terapijas, Haloterapiju (sāls istabu) u.c.).
 • Mācību procesā izmantojam dažādas metodes un pieejas, piemēram, suņa asistētas nodarbības, metodi “Persona Lelle”.
 • Atbalsta personāls – skolotāji logopēdi, speciālās izglītības skolotāji un speciālie pedagogi (bērniem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar jautiem attīstības traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem).
 • Peldētapmācība bērniem no 6 gadu vecuma Valmieras Olimpiskā centra peldbaseinā.
 • Bērniem ar dzirdes traucējumiem nodrošinām divu veidu speciālās rotaļnodarbības: dzirdes uztveres attīstīšanu un individuālo darbu dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā.
 • Iestādē darbojas Pirmsskolas padome. Pirmsskolas padomes nolikumu skatīt daļas “Pirmsskola” sadaļā “Dokumenti”.
 • Pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas adresē: Jumaras iela 9, Valmiera, Valmieras novads.

  Tālrunis uzziņai: 64229600, 28388112