Pirmsskola

Mūsu darbības mērķi ir:

 1. zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā;
 2. veicināt bērna vispusīgu attīstību un veselības nostiprināšanu, kā arī nodrošināt bērna sagatavošanos pamatizglītības ieguvei.

Pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas adresē: Jumaras iela 9, Valmiera.

Mūsu pirmsskolā:

 • uzņemam bērnus no pusotra gada vecuma tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, IESNIEGUMS_par uzņemšanu;
 • uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojums ir bez maksas;
 • iestāde strādā diennakts režīmā no pirmdienas līdz piektdienai;
 • bērniem, kuri neapmeklē diennakts grupas, iestāde ir atvērta darba dienās no 07.00 – 19.00;
 • bērniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt interešu izglītības programmas (pulciņus). 2019./2020. mācību gadā – PULCIŅI;
 • iestāde nodrošina speciālu ēdienkarti bērniem saskaņā ar ārsta ieteikumiem;
 • darbojas Veselības punkts, kurā pakalpojumus bērniem sniedz ārsts pediatrs, ārsts oftalmologs (acu ārsts), optometrists, masieris, fizioterapeiti, medicīnas māsas;
 • iestādē darbojas Sajūtu terapijas centrs un Dabas vides estētikas centrs, kura ietvaros bērniem tiek piedāvāts apmeklēt dažādas terapijas nodarbības (silto smilšu nodarbības, ūdens terapijas, gaismas terapijas, Haloterapiju (sāls istabu) u.c.);
 • atbalsta personāls – psihologs, skolotājs logopēds, speciālās izglītības skolotājs un speciālie pedagogi (bērniem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar jautiem attīstības traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem);
 • bērniem ar dzirdes traucējumiem nodrošina divu veidu speciālās rotaļnodarbības: dzirdes uztveres attīstīšanu un individuālo darbu dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā;
 • Iestādē darbojas Pirmsskolas padome. Pirmsskolas padomes nolikumu skatīt daļas “Pirmsskola” sadaļā “Dokumenti”. Pirmsskolas padomes sastāvs 2018._2019.

Tālrunis uzziņai: 64229600