Vēsture

1985.gads Enerģētiskās celtniecības tresta Valmieras pārvietojamā mehanizētā kolonna, kooperējoties ar rajona centrālo slimnīcu un Valmieras piena kombinātu, Jumaras ielā uzbūvē bērnudārzu ar 280 vietām. Tā nosaukums “Valmieras pilsētas 4.bērnudārzs – mazbērnu novietne”. Bērnudārzs atrodas skaistā vietā – Gaujas ielokā un meža tuvumā. Bērniem ik dienu ir iespēja rotaļāties svaigā gaisā, iepazīt dabas burvību un rūpēties par veselīgu dzīves veidu.

1986.gads Iestādes pirmā vadītāja ir GUNTA DUNDURE, kuras vadībā tiek atvērtas pirmās divas grupas.

1987.gads par iestādes vadītāju kļūst GUNTRA KUKJĀNE. Atbalstot Valmieras slimnīcas galvenā acu ārsta Jura Apsīša ideju, tiek atvērta grupa bērniem ar redzes traucējumiem. Iestādē darbu uzsāk pirmā tiflopedagoģe GUNTA LURE.

1997.gads iestāde maina statusu un iegūst jaunu nosaukumu – Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”. Notiek aktīva iestādes pārbūve, kuras ietvaros viena grupa tiek pārbūvēta par modernu sporta zāli ar spoguļu griestiem. Tiek izveidots veselības punkts.

2010.gads sadarbībā ar Valmieras rajona partneriem Vācijā, Gīterslo apgabala organizāciju “Bērni Valmierā” vadītāja STEFANA KAIZERA atbalstu iestādē tiek izveidots “Sajūtu terapijas centrs”. Rūpējoties par bērnu veselības nostiprināšanu un relaksāciju, sajūtu terapijas centrā tiek iekārtotas speciālas telpas piecu veidu terapijām.

No 2010. gada Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” ik gadu veiksmīgi piedalās fonda “Nāc līdzās” konkursos un lielkoncertos.

2011. gads iestāde iegādājas pirmo interaktīvo tāfeli un 6 gadīgie bērni mācību procesā izmanto apgāda “Lielvārds” interaktīvo mācību programmu.

2012. gads ESFS projekta “KPFI -7/66” ietvaros tiek īstenota Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas renovācija.

Ar 2012. gada septembri Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” īsteno astoņas speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem ar redzes traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Bērniem ir radīta droša, estētiska un attīstoša vide, labiekārtotas 11 grupas, 2 svinību zāles un sporta zāle. Iestādē ir reģistrēts veselības punkts, kurā par bērnu veselību rūpējas ārstniecības personas – ārsts pediatrs, ārsts okulists, medicīnas māsas, optometrists, fizioterapeiti un masieris.

Kopš 2013. gada Valmieras pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē  „Bitīte” ir izveidots Dabas vides estētikas centrs. Bērniem ar garīgās veselības traucējumiem,  ar garīgās attīstības traucējumiem un bērniem  ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem veselības un  attīstības dinamikas pilnveidei, tiek nodrošinātas nodarbības silto smilšu, krāsaino smilšu un krāsaino graudu  spēļu terapijā.

2018. gada 1. janvārī notiek iestādes reorganizācija, to apvienojot ar Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru. Uz abu reorganizēto izglītības iestāžu bāzes izveidojot Valmieras pilsētas pašvaldības pakļautībā esošu speciālās izglītības iestādi “Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs”. Par tās direktori kļūst IVETA KĻAVIŅA. Iestāde turpina īstenot visas līdzšinējās izglītības programmas, iestādē vēl aizvien darbojas 11 grupas, 3 no tām strādā diennakts režīmā, un iestādi apmeklē 138 bērni ar speciālām vajadzībām no Valmieras un citām Vidzemes pilsētām un novadiem.