Inovācijas ir domāšanas veids 2021


Innovation is a mindset. Creating digital tools for impact
(Inovācijas ir domāšanas veids. Digitālo rīku izveide)
Projekta koordinators: Gunita Kuļikovska, Vividly
Projekta partneri:
 1. Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs
 2. ABIDIN PAK PAKMAYA ANADOLU LISESI VIDUSSKOLA (Turcija)
 3. KREATEAM EGYESULET (Ungārija)
Projekta norises laiks: 2021.-2022.
Projekta mērķis:
izstrādāt digitālos rīkus sociālo prasmju un mākslas jomas prasmju apguvei darbam vispārizglītojošās un speciālajās skolās.
Projekta mērķa grupas vajadzību apraksts un projekta sagaidāmā ietekme
Paredzēts, ka projekta rezultātus varēs izmantot skolās un citās izglītības iestādēs, lai palīdzētu skolēniem apgūt dažādas sociālās prasmes. Apgūstamās tēmas balstās reālās skolas un ģimenes vajadzībās, piemēram, “Es un apkārtējie”, “Nauda”, “Tolerance”, “Ētikas vērtības” u.c.
Skolēniem ar izstrādāto līdzekļu palīdzību būs iespējams vieglāk orientēties apkārtējā vidē, pielāgoties dažādām situācijām un veiksmīgi integrēties dzīvei sabiedrībā.
Projektā plānotās aktivitātes / darbības
 1. Iknedēļas koordinatoru sanāksmes tiešsaistē.
 2. Darba grupu izveide partnerskolās.
 3. Pētījuma veikšana par esošo situāciju un nepieciešamajiem uzlabojumiem.
 4. Darba grupu radošās darbnīcas.
 5. Partneru forums Nr. 1.
 6. Materiāla satura izstrāde.
 7. Materiāla uzlabošana, aprobācija.
 8. Partneru forums Nr.2.
 9. Mobilitātes vizītes Valmierā, Edremitā, Egerā.
 10. Projekta noslēguma un rezultātu izplatīšanas semināri.
Projekta sasniedzamie rezultāti
Izstrādāti digitālie rīki 5-8 tematiskajos blokos sociālo un mākslas prasmju attīstībai un vadlīnijas pedagogiem.

Projekta kontaktpersona: Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, e-pasts [email protected], tel.26423136