Darbs ar plakātiņiem (2016.)

Metodiskos materiālus izstrādājušas Attīstības centra speciālistes Daina Liepiņa un Līga Miķelsone.

Prezentācija par darbu ar plakātiņiem šeit.