Metodiskais darbs

Metodiskā tēma 2023./2024. mācību gadam:

  1. Valodpratība.
  2. Sadarbība.

Metodiskās padomes sastāvs:

Inga Skrastiņa – vadītāja

Ina Kursīte

Gaida Stankeviča

Aigars Einbergs

Līga Lāce

Aivars Vasiļevskis

Ineta Duģele

Larisa Zakrevska

Baiba Šēnberga