Metodiskais darbs

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiskās komisijas un to vadītāji 2018./2019. mācību gadā

Korekcijas un rehabilitācijas metodiskā komisija – Vineta Ragevičiusa ( vin1@inbox.lv )

Valodu metodiskā komisija – Maiga Paegle ( maigonis@hotmail.com )

Speciālo klašu metodiskā komisija – Ineta Duģele ( inta2002@inbox.lv )

Vēstures un sociālo zinību metodiskā komisija – Antra Rozenberga ( antraroz@inbox.lv )

Sporta metodiskā komisija – Ligita Vasiļevska ( ligvas@inbox.lv )

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskā komisija – Baiba Sedlova ( baiba.sedlova@gmail.com )

Sākumskolas metodiskā komisija – Sintija Lapsa ( sintija.lapsa@gmail.com )

Mājturības un tehnoloģiju metodiskā komisija – Ruta Paegle ( rufs60@inbox.lv )

1.-4. klašu internāta skolotāju metodiskā komisija – Larisa Zakrevska ( larisazakrevska@inbox.lv )

5.-12. klašu internāta skolotāju metodiskā komisija – Baiba Šenberga ( abia3@inbox.lv )

 

 

Darba grupu organizēšana

Pieredzes apmaiņas braucieni 2018. gada oktobrī (lasīt šeit)