Cenrādis

DZIRDES CENTRA maksas pakalpojumi
(apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.12.2017. lēmumu Nr.463)

Ārsta otolaringologa (ORL) konsultācija*:

pieaugušiem pacientiem ar hroniskiem dzirdes traucējumiem 8,50 EUR
pieaugušiem pacientiem ar akūtām ORL saslimšanām 14,30 EUR
bērniem ar hroniskiem dzirdes traucējumiem un akūtām ORL saslimšanām (ja bērns nav Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra izglītojamais) 2,00 EUR
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra darbiniekiem 4,00 EUR

Audioloģiskā izmeklēšana*:
audiometrija 7,00 EUR

Dzirdes aparātu serviss:
diagnostika 3,00 EUR
profilakse (tīrīšana) 3,00 – 10,00 EUR
radziņa nomaiņa 4,30 EUR
skaļruņa, mikrofona nomaiņa 11,40 EUR
regulatora nomaiņa 10,00 EUR
slēdža nomaiņa 10,00 EUR
periodiska defekta novēršana 20,00 EUR
elektriskās shēmas remonts 9,00 – 23,00 EUR
korpusa remonts 6,00 – 14,50 EUR
konsultācija par dzirdes aparāta lietošanu (ārpus garantijas laika) 3,00 EUR
regulēšana (ārpus garantijas laika) 7,00 EUR
iekšauss dzirdes aparāta korekcija, izgatavošana 43,00 – 57,00 EUR

Individuālo auss ieliktņu izgatavošana** un remonts:
izgatavošana no cietā materiāla 18,50 EUR
izgatavošana no mīkstā materiāla 21,50 EUR
izgatavošana, ja saglabāts nospiedums (neatkarīgi no materiāla) 14,50 EUR
remonts 1,50 – 5,00 EUR

Dzirdes aparātu un bateriju pārdošana:
dzirdes aparāts „Unitron Shine Rev 4 HPm” 380,00*** EUR
dzirdes aparāts „Unitron Max Essential SPm” 430,00*** EUR
baterija (1 gab.) bērnu dzirdes aparātam 0,50 EUR
baterija (1 gab.) pieaugušo dzirdes aparātam 0,70 EUR

*noteikt 50 % atlaidi ārsta ORL konsultācijām un audioloģiskai izmeklēšanai Valmieras pilsētā deklarētām personām, kurām ir piešķirts trūcīgas personas statuss (uzrādot apliecinošu dokumentu).

**maksājumu iespējams veikt divās daļās.
***cenā ietilpst maksa par dzirdes aparātu, tā pielāgošana, regulēšana, remonts, lietošanas instrukcija un konsultācija par dzirdes aparāta lietošanu (garantijas laikā).