Karjeras atbalsts izglītības iestādēs


Projekta nosaukums: Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē

Projekta Nr.: 8.3.5.0./16/I/001
Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris: Valmieras pilsētas pašvaldība
Projekta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. septembris – 2020. gada 30. decembris

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības:
3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.