Audzināšanas darbs

Audzināšanas darba programma 2023/2024 1.- 4.

Audzināšanas darba programma 2023/2024 5.-9.

Audzināšanas darba programma 2023/2024 10.-12.

2023./2024.mācību gads

Audzināšanas darba prioritātes

  • Veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšana, veicinot cieņu pret dzīvību, sevi un citiem.
  • Nacionālās identitātes, valstiskuma apziņas un lojalitātes veidošana.

Vērtības

 Cieņa. Latvijas valsts

Vienotas izpratnes veidošana pa mēnešiem (mācību un ārpusstundu darbā)

Septembris

Iepazīsti Latviju!

Oktobris

Mani labie darbi Latvijai. Mans prasmju portfelis.

Novembris

Mana dāvana/devums Latvijai.

Decembris

Tradīcijas Latvijā.

Janvāris

Lojalitātes nozīme.

Februāris

Nacionālā lojalitāte.

Marts

Latviskā identitāte.

Aprīlis

Par tīru Latviju!

Maijs

Cilvēka vērtība Latvijā.

 

Audzināšanas darba plāns_2022_2023    IZSTRĀDĒ

Audzināšanas pasākumi 2022_2023_I semestrim   IZSTRĀDĒ

Audzināšanas stundu saraksts 2022_2023 gada I semestrim  IZSTRĀDĒ

Klašu internāta skolotāji 2023./2024. mācību gadā

1.a – Gunita Mežule

2.a – Evita Mickeviča

3.a – Ginta Giruca

3.b – Evija Lapiņa

4.a – Alda Treija

4.b – Gunita Gumbre

1./6.e – Emīlija Keiša

5.b/9.c – Ina Sprince

1./3.f, 4.d/9.e – 2 – Ilze Tauriņa

8./9.d – Jana Frēliha

2./7.d – Līga Zemīte

2./5.c – Ita Zalte

5.a – Sandra Grāvīte

6.a – Gunta Bulmeistare

5., 6., 7. – Baiba Šēnberga

7.a – Kristiāna Stukāne

7.b – Pārsla Bebre

8.a – Ineta Melbārde

  1. – Larisa Zakrevska
  2. – Juta Krauja

9.a – Dace Zariņa

10., 11., 12. – Inga Mockus, Inga Upesjure

Piektdien (apvienotās klases) – Gunta Bulmeistare

Piektdien (skolēnu pavadīšana uz Rīgu) – Larisa Zakrevska, Pārsla Bebre

Svētdien (apvienotās klases) – Baiba Šēnberga, Viktorija Kelmere, Inga Mockus