Atbalsts ilgākam darba mūžam

Projekta aktualitātes


  Projekta nosaukums: Atbalsts ilgākam darba mūžam,

  Projekta Nr.: Nr.7.3.2.0/16/1/001

  Īstenošanas laiks: 24.05.2019. – 31.12.2022.

  Finansējums: ESF līdzekļi

  Projekta mērķi: veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

  Projekta aktivitātes:
  1) Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai;
  2) Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums ;
  3) Atbalsta pasākumi mērķa grupai (atbilstoši darba vides un cilvēkresursu izvērtējumam):
  - karjeras konsultācijas;
  - prasmju nodošanas pasākumi (informālā izglītība);
  - mentorings (informālā izglītība);
  - konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi;
  - darba vietas pielāgošana;
  - veselības uzlabošanas pasākumi.
  4) NVA personāla (karjeras konsultantu) apmācība darbam ar gados vecākām personām un darba devējiem.
  5) Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma un atbalsta pasākumu mērķa grupai starprezultātu novērtēšana;
  6) Kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pārvaldības jautājumiem - nodrošina projekta sadarbības partneri Latvijas darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS).


  Sagaidāmie rezultāti:

  atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits - 62
  Projekta koordinējošā iestāde:

  Nodarbinātības valsts aģentūra, ESF projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam”

  Projekta partneri:
  Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5, Valmiera, LV 4201, e-pasts [email protected], www.vgv.lv
  Projekta kontaktpersona: Iveta Kļaviņa, Iveta Dobelniece, Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5, Jumaras iela 9, Valmiera; e-pasts [email protected]