Use Your Strenghts!

  

Projekta aktualitātes
  Projekta nosaukums: Use Your Strenghts!
  Projekta Nr.: NPAD-2019/10140
  Īstenošanas laiks: 08/2019 - 12/2020 Finansējums: EUR 30 825,00
  Projekta mērķi:
  • veicināt Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību izglītības jomā, sadarbojoties 4 partnerorganizācijām, lai iegūtu starptautisku pieredzi un pārņemtu labāko praksi pieaugušo izglītības satura plānošanā, pamatojoties uz mūžizglītības pamatprasmēm,

  • veicināt efektīvu projekta dalīborganizāciju attīstību, paaugstinot to profesionālo līmeni, iestāžu vadības, skolotāju un atbalsta personāla vadības kompetences;

  • plānot un izstrādāt nākamo projekta posmu - jaunu, inovatīvu, uz IKT balstītu un apgūstamas izglītības programmu izstrādi pieaugušajiem.

  Sagaidāmie rezultāti:

  • organizācijas varēs ieviest efektīvākas metodes pieaugušo izglītībai, izmantojot IKT rīkus un pieejas

  • motivēt pieaugušos iesaistīties neformālās izglītības programmās

  • uzlabot darbu ar dažādām pieaugušo grupām, piemēram, migrantiem, cilvēkiem ar ierobežotām iespējām utt.

  • savā ikdienas darbā izmantot un pielāgot partnerorganizāciju labo praksi un pieredzi.


  Projekta ietvaros tiks realizētas 45 starptautiskas mobilitātes.
  Projekta koordinējošā iestāde:
  Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5/7, Valmiera, LV 4201, e-pasts vgv@valmiera.edu.lv, www.vgv.lv
  Projekta partneri:
  Lietuva: Psichosocialines ir darbo integracijos centras (LT) Centre for Psichosocial and Labour Integration Šilo g. 24, LT-04116 Vilnius http://www.pdic.lt Kontaktpersona Rūta Mackanienė ruta.elena@gmail.com  
  Zviedrija: Folkuniversitetet Kristianstad Folkuniversitetet Föreningsgatan 1, 291 33  Kristianstad, Sweden Växel 044 – 20 76 40 www.folkuniversitetet.se Kontaktpersona Ingmarie Rohdin Ingmarie.rohdin@folkuniversitetet.se
  Somija:
  Engineers Without Borders – Finland Tahtisadeaukio 2 A 12 , 00930, Helsinki info@ewb.fii Kontaktpersona: Sumita Sahu, sumita@ewb.fi  

  Projekta kontaktpersona: Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5, Valmiera; e-pasts daiga.ramata@valmiera.edu.lv