Darba piedāvājumi

04/08/2022

Aicinām darbā skolotājus un fizioterapeitu

No 2022.gada 1.septembra aicinām pievienoties mūsu komandai: – mācību priekšmeta “SPORTS UN VESELĪBA” skolotāju. Vairāk info: https://www.valmierasnovads.lv/darba-piedavajumi/valmieras-gaujas-krasta-vidusskola-attistibas-centrs-aicina-darba-macibu-prieksmeta-sports-un-veseliba-skolotaju-2/ – VĀCU VALODAS skolotāju. Vairāk info: https://www.valmierasnovads.lv/darba-piedavajumi/valmieras-gaujas-krasta-vidusskola-attistibas-centrs-aicina-darba-vacu-valodas-skolotaju-2/ – DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS I un DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS II skolotāju vidējās izglītības programmā. Vairāk info: https://www.valmierasnovads.lv/darba-piedavajumi/valmieras-gaujas-krasta-vidusskola-attistibas-centrs-aicina-darba-macibu-prieksmeta-dizains-un-tehnologijas-i-un-dizains-un-tehnologijas-ii-skolotaju-videjas-izglitibas-programma/ – FIZIOTERAPEITU. Vairāk info: https://www.valmierasnovads.lv/darba-piedavajumi/valmieras-gaujas-krasta-vidusskola-attistibas-centrs-aicina-darba-fizioterapeitu-3/ Uzziņai: 28388112
27/01/2022

Aicinām darbā angļu valodas skolotāju

Angļu valodas skolotāj, pievienojies mūsu komandai! Ja Tev ir vēlme: īstenot izglītības programmas apguvi 7.-9.klašu skolēniem ar speciālajām vajadzībām (izglītības programmas kods 21015811) atbilstoši Valsts izglītības standartam; plānot un organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķiem un uzdevumiem; un ja Tev ir: izglītība un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; kompetences: pozitīva, radoša un […]
26/01/2022

Aicinām darbā psihologu

Psiholog, aicinām Tevi pievienoties mūsu komandai! Tavi galvenie pienākumi būs: sniegt psiholoģisku palīdzību izglītojamiem (individuāli un grupā); veikt izglītojamo psiholoģisko izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu; aktīvi iesaistīties Iestādes Atbalsta komandas darbā; konsultēt un izglītot par psiholoģijas jautājumiem Iestādes darbiniekus un izglītojamo vecākus. Mēs no Tevis sagaidām: tiesības veikt psihologa profesionālo darbību atbilstoši Psihologu likuma 3.pantam; atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta […]
14/01/2022

Aicinām darbā ergoterapeitu

Pievienojies! Ja Tev ir vēlme: sadarbībā ar klientu (bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām) novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes spējas un to trūkumu; trenēt klientu ikdienas un brīvā laika aktivitātēm, lai veicinātu maksimālu funkcionālu neatkarību; motivēt klientu aktīvai līdzdalībai ārstēšanas procesā, kā arī veselību veicinoša dzīvesveida veidošanai; novērtēt telpu pielāgošanas […]