Darba piedāvājumi

27/01/2022

Aicinām darbā angļu valodas skolotāju

Angļu valodas skolotāj, pievienojies mūsu komandai! Ja Tev ir vēlme: īstenot izglītības programmas apguvi 7.-9.klašu skolēniem ar speciālajām vajadzībām (izglītības programmas kods 21015811) atbilstoši Valsts izglītības standartam; plānot un organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķiem un uzdevumiem; un ja Tev ir: izglītība un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; kompetences: pozitīva, radoša un […]
26/01/2022

Aicinām darbā psihologu

Psiholog, aicinām Tevi pievienoties mūsu komandai! Tavi galvenie pienākumi būs: sniegt psiholoģisku palīdzību izglītojamiem (individuāli un grupā); veikt izglītojamo psiholoģisko izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu; aktīvi iesaistīties Iestādes Atbalsta komandas darbā; konsultēt un izglītot par psiholoģijas jautājumiem Iestādes darbiniekus un izglītojamo vecākus. Mēs no Tevis sagaidām: tiesības veikt psihologa profesionālo darbību atbilstoši Psihologu likuma 3.pantam; atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta […]
14/01/2022

Aicinām darbā ergoterapeitu

Pievienojies! Ja Tev ir vēlme: sadarbībā ar klientu (bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām) novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes spējas un to trūkumu; trenēt klientu ikdienas un brīvā laika aktivitātēm, lai veicinātu maksimālu funkcionālu neatkarību; motivēt klientu aktīvai līdzdalībai ārstēšanas procesā, kā arī veselību veicinoša dzīvesveida veidošanai; novērtēt telpu pielāgošanas […]
14/01/2022

Aicinām darbā fizioterapeitu

Pievienojies! Ja Tev ir vēlme: novērtēt klienta (bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām) veselības un funkcionālo stāvokli; nodrošināt nepieciešamo ārstniecību pielietojot fizioterapijas tehnoloģijas; veikt izglītojošu un profilaktisku darbu; dokumentēt darbu ar klientiem, un ja Tev ir: atbilstoša izglītība un fizioterapeita profesionālā kvalifikācija, sertifikāts specialitātē; reģistrācija ārstniecības personu reģistrā; teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, it īpaši ar bērniem un jauniešiem, kā […]