Kontakti

Rekvizīti


Valmieras novada pašvaldības iestāde (obligāti norādāms)
“Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs” (saīsinājums – VGV)
Reģistrācijas numurs:
LV90000043403
Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 2524903208

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Faktiskās adreses: (izglītības programmu īstenošanas vietas)
Pāvila Rozīša iela 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Pāvila Rozīša iela 20, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Jumaras iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Nākotnes iela 1, Vaidava, Vidavas pagasts, Valmieras novads, LV-4228
Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, LV-4228

Norēķinu konti:
LV94UNLA0018000142255, AS SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X018
LV64HABA0001402049100, AS SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
LV38RIKO0002710710011, AS Luminor Bank Valmieras filiāle, kods RIKOLV2X
LV70NDEA0000082312910, AS Luminor Bank Latvijas filiāle, kods NDEALV2X
LV07PARX0006607060001, AS Citadele banka, kods PARXLV22
Kontakti VAIDAVAS skolā:
Lietvede (Vaidava) Liene Krasovska
29699463
[email protected]
[email protected].lv
Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras nov.
Vietnieks (mācības Vaidava) Andris Tauriņš
29406732
[email protected].lv
Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras nov.

 

Vietniece (audzināšana Vaidava) Ināra Kokina
26438962
[email protected]
Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras nov.

 

Vietniece (saimnieciskais darbs Vaidava) Inguna Eglīte
29470913
[email protected]
Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras nov.