Programmas

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs īsteno speciālās izglītības programmas:

PAMATIZGLĪTĪBĀ:

izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 21015211) licence  akreditācijas lapa

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) licence  akreditācijas lapa

izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911) licence akreditācijas lapa

 

VIDĒJĀS izglītības profesionāli orientēta virziena programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 31015211) licence akreditācijas lapa

 

Izglītojamie skolā tiek uzņemti, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Tālrunis: 64222475

Adrese: Leona Paegles iela 5, Valmiera

Informācija par pirmsskolas izglītības programmām TE