Programmas

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs īsteno

Speciālās PAMATIZGLĪTĪBAS programmas:

Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 21015211) licence  akreditācijas lapa

Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) licence  akreditācijas lapa

Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911) licence akreditācijas lapa

 

Speciālo VIDĒJĀS izglītības programmu:

Speciālās vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 31015211) licence akreditācijas lapa

Izglītojamie skolā tiek uzņemti, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu

Vairāk informācijas par uzņemšanu skolā – 64222475

Adrese: Leona Paegles ielā 5/7, Valmiera

Lai uzzinātu par pirmsskolas izglītības programmām spied šeit!