Ārpusstundu pasākumi

17/11/2022

Apsveikums Latvijas dzimšanas dienā

17/11/2022

Erasmus+ projekts Smart  teachers play more

Profesionālās pilnveides kursos KA1 Erasmus+ projekta – Smart  teachers play more (STPM), (gudrie skolotāji spēlējas vairāk) tika sniegtas idejas, kā ar spēļu palīdzību pilnveidot ikdienas mācību procesus. KURSA MĒRĶI: Ieviest “Viedo skolotāju spēles” ideoloģiju un vispirms novērot, kā projekts darbojas vietējās skolās. sniegt dalībniekiem ciešu un personisku ieskatu Islandes skolu sistēmā. veicināt fiziskās aktivitātes mācīšanās laikā. sniegt pasniedzējiem vienreizēju pieredzi un instrumentus, kas tiem nepieciešami, lai veicinātu labklājību un mācītu akadēmiskus priekšmetus, kā arī ar spēles, kustību un prāta palīdzību. iepazīstināt ar milzīgu spēļu un spēļu paņēmienu klāstu. dot skolotājiem iespēju dalīties veiksmīgos pasākumos, ko viņi izmanto savā skolā/valstī, lai mēs varētu mācīties viens no otra. izpētīt, kā vecāki un vietējā sabiedrība var iesaistīties bērnu izglītošanā. palīdzēt skolotājiem ar laiku plānot savu redzējumu par “Spēlēt vairāk” ārpus klases, lai apdomātu savas skolas un plānotu reālistiskus īstenošanas un panākumu pasākumus. izklaidēties, dalīties pieredzē un mācīties no līdzīgi domājošiem skolotājiem dažādās valstīs. turpināt palielināt mūsu skolotāju un skolu tīklu visā Eiropā un ārpus tās robežām! Kursa ietvaros iekļautas sporta, stāstniecības un domāšanas aktivitātes. Tās veicina multimodālu mācīšanos, tostarp vizuālos, akustiskos, lasīšanas, rakstīšanas un kinestētisko mācību stilus. […]
17/11/2022

Skaista mana tēvu zeme !

Speciālo klašu latviešu valodas un sociālo zinību nedēļa “Skaista mana tēvu zeme” no 14.- 17.novembrim Pirmdien skolēni spēlēja interaktīvās spēles – salika puzzles, veidoja vārdus, izkrāsoja Latvijas kontūru. Lasīja latviešu tautasdziesmas, kurās godāta tēvu zeme, tās skaistums, jaukums un dabas krāšņums. Vienu tautasdziesmu pēc izvēles bērni iemācījās no galvas. Pēc tam šo pašu tautasdziesmu glīti norakstīja, pievienojot arī nelielu zīmējumu. […]
17/11/2022

Skolēnu darbu izstāde “Mana Latvija”

Sagaidot Latvijas 104.dzimšanas dienu, internāta 2.stāva atpūtas telpā no 14. 11.2022.-17.11.2022. izvietota skolēnu darbu izstāde “Mana Latvija”. Katra klase apkopojusi un izveidojusi materiālu par noteiktu, ar Latviju saistītu, tēmu. Darbi vēsta par Latvijas skaistumu visos četros gadalaikos, par nacionālo putnu, par latviešu tradicionālajiem ēdieniem, latviešu gadskārtu svētkiem, spēka zīmēm, tautastērpiem, folkloru, kā arī par Latvijas himnas, ģerboņa un karoga vēsturi. […]