Ārpusstundu pasākumi

02/02/2024

Sveču dienas tradīcijas

Senie  latvieši  februāri sauca par sveču mēnesi. 2. februārī tiek svinēta Sveču diena. Šajā dienā latvieši  lēja sveces no aitu taukiem vai vaska. Šī tradīcija radusies senos laikos, kad nebija ne elektrības, ne arī pulksteņu. Toreiz laiku noteica pēc norisēm dabā, saules, mēness un zvaigznēm. Ticēja, ka tieši Sveču dienā lietās sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. Sveču dienā esot […]
02/02/2024

Draudzīgais aicinājums 2024

Š.g. 31.janvārī bibliotēkā noslēdzās akcija “Draudzīgais aicinājums 2024”. Skolēni un skolas darbinieki tika aicināti dāvināt bibliotēkai izglītojošas un attīstošas spēles. Paldies 5a, 6a, 7a, 5.,6.,7.klasei, 5b-9c klasei, kā arī individuālajiem dāvinātājiem –  Artūram Erceniekam 3.a, Artūram Ašmanim  9. klase, Markusam Fjodorovam  5.b klase un Elvai Kalniņai 5.a klase. Paldies skolotājiem un vecākiem par atbalstu! Spēles jūs gaida bibliotēkā! Bibliotekāre Anita […]
22/01/2024

Caurviju prasmes mācību moduļos

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamie Vaidavā ik gadu ļoti gaida tradicionālo pasākumu “Caurviju prasmes mācību moduļos”. Tradicionālais pasākums vienmēr notiek 2. semestra sākumā, janvārī,  pirms 3. kursu  eksāmenu sesijas, kas sāksies 19. februārī. Pasākumu ar lielu atbildības sajūtu  vada izglītojamie.  Šogad  darba grupu vadītāji bija: Aleksandra Smirnova (virtuves darbiniece 2. kurss), Lolita Stepanova (pārdevēja […]
22/01/2024

Jaunieši darba tirgū!

19.janvārī Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā viesojās Prakse.lv projektu vadītāja Karīna Kurmeļeva, kura novadīja karjeras atbalsta semināru 10.-12.klašu skolēniem “Jaunietis darba tirgū”. Seminārā jaunieši aktīvi līdzdarbojās, atbildēja uz digitālās anketas jautājumiem un pārrunāja iegūtos datus par jauniešu zināšanām karjeras jautājumos. Pēc aptaujas datiem  31% vidusskolēnu plāno pēc skolas turpināt mācības un apvienot tās ar darbu. Daži skolēni dalījās […]