2022 Mācies nākotnei

18/01/2024

Pirmsskolas pedagogi mācās Florencē

2023. gada nogalē, no 11-15.decembrim, mēs, pirmsskolas izglītības skolotājas Anda Ābola un Irita Stūrīte piedalījāmies Erasmus + Europass Teacher Academy organizētajos kursos Florencē, Itālijā : The Child First: Montessori, Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education. (Bērns vispirms: Montesori, Reggio Emilia sistēma un mūsdienu pieejas pirmsskolas izglītībai). Kursus vadīja licencēta pirmsskolas audzinātāja, kura aizraujas ar alternatīvām skolas pieejām […]
21/12/2023

Ilgspējīgs dzīves veids un vides ietekmes izpratnes veicināšana

Erasmus+ kursi Ilgspējīgs dzīves veids un vides ietekmes izpratnes veicināšana San Cristobal de La Laguna, Tenerife 13.11.-17.11.23. Novembrī (13.11.-17.11. ) es piedalījos Erasmus+ kursos par ilgspējīga dzīves veida veidošanas paradumiem un apkārtējās vides nozīmes izpratni un vides izmantošanu. Kursos piedalījās 7 ES valstu skolotāji un izglītības darbinieki no Portugāles (2), Horvātijas (3), Čehijas (1), Polijas (5), Grieķijas (4), Vācijas (1), […]
04/12/2023

Kodēšana un robotika ar Arduino

Informātikas skolotājs Aigars Einbergs No 18.09.2023 līdz 22.09.203 apmeklēju kursus “Coding and Robotics with Arduino” (kodēšana un robotika ar Arduino) Romā. Pirmajā dienā iepazinos ar pārējiem grupas dalībniekiem (iepazīšanās aktivitātes), iepazinu dažus mākslīgā intelekta rīkus, kas noderēs mācību procesā. Tika izstāstīts par Arduino pirmsākumiem, kā tas ir veidojies un attīstījies. Otrajā dienā apguvām C++ promēšanas valodas pamatus, jo tā ir […]
24/11/2023

IKT apguve Prāgā

Going Digital in an Innovative Classroom Erasmus+ kursi Prāgā, Čehijā Piecu dienu garumā – no 6. līdz 11. novembrim – Prāgā apguvu dažādus praktiskus rīkus, paņēmienus un pieejas, kas palīdz uzlabot mācību procesa kvalitāti jebkurā klasē, jebkurā mācību priekšmetā. Uzzināju jaunus paņēmienus un metodes kritiskās un radošās domāšanas veicināšanai, uzdevumu risināšanai un lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšanai. Ļoti vērtīgas zināšanas, kas […]