2022 Mazie mākslinieki

Projekta mājas lapa: Littleartists

Projekts “Training Little Artists for a Better World”

Mazais mākslinieks – labākai pasaulei”

Norises laiks: 2022.-2023.

Projekta koordinatori: Infant Education School "Alfredo López", Madride, Spānija

Projekta partneri:

* Associazione Atlas Onlus, Perudža, Itālija

* biedrība “Kopā varam!”, Valmiera, Latvija

Plānotās aktivitātes:

* plānošanas vizīte, Madride

* mobilitātes vizītes, tēma “Dabas vides estētika”, Valmiera

* mobilitātes vizītes, tēma “Digitālā māksla”, Itālija

* mobilitātes vizītes “Mākslas izstāde”, Spānija

* projekta mājaslapas izstrāde, Valmiera

* noslēguma forums, Valmiera

Plānotie rezultāti:

* mācīt pirmsskolas vecuma bērniem strādāt ar dažāda veida mākslas tehnikām

* demonstrēt izglītības vidē strādājošiem un apkārtējai sabiedrībai dažādības nozīmi un iespējas

* piedāvāt bērniem daudzveidīgas mākslas izglītības metodes

* piedāvāt tehnoloģiju izmantojumu kā līdzekli mākslas apguvei

* maksimāli izmantot pārstārādājamos materiālus kā līdzekli mākslas izstrādājumu veidošanai

* dalīties labās prakses piemēros ar citām organizācijām

* apmācīt partnerorganizāciju darbiniekus jaunu metožu apguvei