PRASMJU PILNVEIDOŠANA RADOŠI RISINĀT PROBLĒMAS MATEMĀTIKĀ AR SPĒĻU PALĪDZĪBU 2020

  


Projekta mājas lapa: https://ej.uz/erasmusmath

IMPROVING CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILLS IN MATH WITH THE HELP OF GAMES

PRASMJU PILNVEIDOŠANA RADOŠI RISINĀT PROBLĒMAS MATEMĀTIKĀ AR SPĒĻU PALĪDZĪBU”

(Nr. 2020-1-ES01-KA229-082947_5)

Projekta koordinatori: Fundacion Patronato Avemariano De Granada

Projekta partneri:

 • Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs (Latvija)

 • Oncu Kolej Batikent Ortaokulu (Turcija)

 • Agrupamento de Escolas do Barreiro (Portugāle)

 • Toros Ortaokulu (Turcija)

 • Colegiul National "Spiru Haret" (Rumānija)

Projekta norises laiks: 01.09.2020. – 31.08.2020.

Projekta mērķis: attīstīt skolēnu, t.sk. ar dažādām funkcionālām iespējām, radošumu, izmantojot matemātiku, uzlabojot viņu kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes.

Projekta mērķauditorija: 10-14 g.v. skolēni no 5 valstīm, t.sk. skolēni ar dažādām funkcionālajām iespējām.

Projektā plānotās aktivitātes / darbības:

 1. mācību mobilitātes uz katru no dalībvalstīm (Turcija, Spānija, Rumānija, Latvija, Portugāle), t.i., uz katru no valstīm 4 skolēni un 2 pedagogi.

 2. mācību materiālu izstrāde un vietēja mēroga pasākumu organizēšana skolā pēc noteikta plāna.

Projekta sasniedzamie rezultāti

Skolēni būs apguvuši prasmes:
 • rast daudzveidīgus problēmu risinājumus,
 • labot pieļautās kļūdas,
 • iekļauties sociālās dzīves norisēs,
 • būt aktīviem pilsoņiem.
Būs paaugstinājusies skolēnu motivācija mācīties matemātiku un rast radošus problēmu risinājumus visās ikdienas dzīves jomās.

Kopsavilkums: kā metodika projekta aktivitātēs tiks izmantota spēļu metode.Šai metodei ir daudz priekšrocību, lai sasniegtu projekta mērķus. Tas veicinās skolēnu iesaistīšanos un motivāciju, kā arī pozitīvas emocijas un līdz ar to arī pozitīvu attieksmi pret matemātiku un eksaktajām zinībām kopumā. Projektā paredzēta skolēnu un pedagogu apmācības un dalīšanās labās prakses piemēros.

Kontaktpersona Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā: Daiga Ramata, e-pasts [email protected]