Ārpusstundu pasākumi

12/04/2019

Izglītojoša pēcpusdiena “Kā pasargāt sevi no atkarību izraisošām vielām”

9. aprīlī  7. – 12. klāšu skolēni devās uz Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi, lai tiktos ar psihiatru un narkologu Raivi Loginu un Nepilngadīgo lietu inspektori Ritu Ozarsku. Skolēni ieguva informāciju par atkarībām kā slimību, kas grauj cilvēka personību. Atkarības ietekmē cilvēka sociālo statusu un palielina mirstības risku. Skolēniem šī bija noderīga informācija! Internāta skolotāja Baiba Šēnberga 12.04.2019.
05/04/2019

Pasākums „Mūsu skolas vērtības”

3. aprīlī 5. – 12.  klašu skolēniem notika pasākums  „Mūsu skolas vērtības”. Pasākumā skolēni ieguva informāciju, kas ir vērtības, iepazinās ar vērtību iedalījumu. Konkrētāk tika apskatītas morālās vērtības – atbildība, savaldība, gudrība, centība, drosme, godīgums, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance, veselība. Pasākuma laikā skolēni vērtēja dažādas situācijas, attēlus un noteica, kādas vērtības saskata. Lai gan klasēs vērtības jau […]
02/04/2019

Bibliotēkā – aprīlī

1. aprīlis -„Joku  diena” 2. aprīlis – Starptautiskā Bērnu grāmatu diena 22. aprīlis – Zemes diena 23. aprīlis – pl. 10.30 „Skaļās lasīšanas čempions” skolotāju istabā. Bibliotēkas rekordi Pirmdienās no pl. 15.00 – 17.00 „Skaļā lasīšanas nodarbības” Lasīšanas pēcpusdienas 1. – 4. klasei (ortdiena, pl. 17.00) Trešdienās no pl. 15.00 līdz 17.00 anekdošu un joku stāsti Prāto! Domā! Risini! – […]
29/03/2019

Skolēnu domes sēde

28. martā notika kārtējā Skolēnu domes sēde. To atklāja domes priekšsēdētājs Rolands Pintāns, aicinot visus kopā nofotografēties. Pamatjautājums sēdē bija Skolēnu pašpārvaldes nolikuma apstiprināšana.Klātesošie tika iepazīstināti ar nolikuma projektu. Viena no būtiskākajām izmaiņām – domes vēlēšanas turpmāk notiks rudenī, kad kopā ar mums būs jau 10. klase. Sēdes darba gaitā tika pārrunāts jautājums par turpmāko pasākumu organizēšanu, īpaši par gaidāmajām […]