Ārpusstundu pasākumi

09/10/2020

Mana nākotnes profesija

Ceturtdien, 8. oktobrī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā, notika karjeras atbalsta pasākums 8. un 9. klases skolēniem. Skolēni tika rosināti domāt par savas nākotnes profesiju, kas nebūt nav vienkāršs jautājums. Kā gan pusaudzis var atrast savu īsto vietu darba tirgū, ja profesiju ir tūkstošiem, bet jāizvēlas kaut kas viens priekš sevis. Gudri cilvēki saka, ka viena no svarīgākajām […]
09/10/2020

4./6.c klases video sveiciens skolas jubilejā

4./6.c klases video sveiciens skolas jubilejā
09/10/2020

Labie darbi fondā „Iespēju tilts”

Labo darbu nedēļas laikā mūsu skolas 8., 9. un 11. klases skolēni devās ciemos pie fonda “Iespēju tilts” jauniešiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā, notika sporta pēcpusdiena, kurā tika spēlētas gan fonda jauniešu, gan mūsu skolēnu piedāvātās āra sporta spēles. Pēc tam fonda valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone pastāstīja par izglītojošām nodarbībām, kādās darbojas […]
08/10/2020

Apsveikumu siena „Mūsu skolai 145”

Internāta 2. stāva atpūtas telpā izveidota apsveikumu siena. Šeit izvietoti 5. – 12. klašu skolēnu apsveikumi skolai 145 jubilejā. Skolēni rakstīja dzejoļus, apsveikumus un vēlējumus, tos noformējot visdažādākajos veidos.   \   Internāta skolotāja Baiba Šēnberga