Ārpusstundu pasākumi

30/11/2022

Prāta spēles ar “Kontaktu”

29. novembrī norisinājās prāta spēļu aktivitātes, kuras rīkoja skolas Skolēnu dome. Izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvas “Kontakta” ietvaros tika veicinātas savstarpējās saskarsmes prasmes, sadarbības prasmes, cieņa starp dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem skolēniem. Pasākuma plānotāji Roberts Immurs un Markuss Ādlers. Pasākumā piedalījās 5.-12. klases skolēni. Prāta spēļu aktivitāte tika veidota platformā Kahoot, kas piedāvā skolēniem iepazīties ar jautājumu un atbildēt, uzspiežot pareizo atbildi […]
30/11/2022

Prezidenta runa

24. novembrī Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotājas vidusskolēnus pulcēja uz pasākumu, kuru mūsu skolā rīkojām pirmo reizi. 14 uzņēmīgākie skolēni piedalījās publiskās runas priekšnesumā “Prezidenta runa”. Jaunieši centās iejusties valsts prezidenta lomā, uzrunājot Latvijas tautu 18. novembrī. Kā jau visi publiski pasākumi, arī “Prezidenta runa” saistījās ar gatavošanos, uztraukumu, balss drebēšanu, sirds dauzīšanos un vajadzīgo vārdu aizlidošanu debesu tālumos. […]
25/11/2022

3X3 basketbola sacensības

22.novembra vakarā skola paliek neierasti klusa. Lielākā daļa skolēni dodas uz Pārgaujas Sākumskolas sporta zāli, kur  iniciatīvas ”Kontakts ”ietvaros  notiek Skolēnu domes organizētās basketbola sacensības”3×3”. Sporta zālē pulcējas sacensību dalībnieki no basketbola pulciņa un līdzjutēju pulks. Sacensības notiek starp četrām  komandām. Lai noskaidrotu, kura ir stiprākā komanda, notika četras spēles. Komandu cīņa bija sīva. Basketbola pulciņa dalībnieki rādīja savas prasmes. […]
24/11/2022

Sarunu pēcpusdiena “Iekšējā savstarpējā komunikācija “

23. novembra pēcpusdienā 4.-7. klašu un 4.a-7.a klases skolēniem notika tikšanās ar skolas psiholoģi Inu Neimani. Tikšanās laikā skolēni draudzīgā atmosfērā mācījās saskarsmes prasmes, sadarboties vienam ar otru, izprast sevi un citus. Paldies skolas psiholoģei un zīmju valodas tulkam Līgai Lācei! Skolotāja Baiba Šēnberga