Mākslas terapija bērnu ar autismu atbalstam 2021


autisms logo
Art Therapy for Autism (Mākslas terapija bērnu ar autismu atbalstam)
  Projekta koordinators: Scoala Gimnaziala Speciala Pascani (Rumānija)
  Projekta dalībnieki:
 1. Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs (Latvija)
 2. MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI OZEL EGITIM UYGULAMA OKULU II. KADEME (Turcija)
 3. Posebno osnovno uciliste "d-r Zlatan Sremec "-Skopje (Ziemeļmaķedonija)
 4. Stowarzyszenie Wyjatkowe Serce (Polija)
 5. Eidiko Epaggelmatiko Gymnasio Kavalas( Special Education High School of Kavala) (Grieķija)
  Projekta norises laiks: 2021.-2022.
  Projekta mērķis
 1. Paaugstināt skolotāju, kuri strādā ar bērniem ar autismu, profesionālo attīstību, apgūstot un izmantojot dažādas mākslas terapijas formas, apmainoties ar paraugpraksi.
 2. Paaugstināt izglītības kvalitāti, izmantojot dažādas mākslas terapijas formas.
 3. Palielināt skolotāju, speciālistu un vecāku izpratni par dažādu mākslas terapijas formu izmantošanas nozīmi aktivitātēs ar bērniem ar autismu.
  Projekta mērķa grupas vajadzību apraksts un projekta sagaidāmā ietekme uz mērķa grupu
Skolēniem ar autiskā sepektra traucējumiem ir daudz grūtību integrēties skolas vidē. Bērniem, kuriem diagnosticēti mēreni un viegli psihiski traucējumi, ir zemas pielāgošanās spējas skolas videi; līdz ar to parādās problēmas apgūt mācību saturu un iegūt kvalitatīvu izglītību, kā arī pastāv mobinga un agrīnas skolas pamaešanas draudi. Plānots, ka projekta dalībnieki, daloties labās prakses piemēros un izstrādājot jaunus materiālus dažādos mākslas jomas priekšmetos, apgūs zināšanas, kā palīdzēt šiem bērniem efektīvi iekļauties skolas dzīvē.
 Projektā plānotās aktivitātes / darbības
 1. Mobilitātes vizītes 4 pedagogiem uz sadarbības skolām (Rumānijā, Polijā, Ziemeļmaķedonijā, Grieķijā, Turcijā)
 2. Mobilitātes vizītes nodrošināšana 1 nedēļas garumā Valmierā.
 3. Nepieciešamo materiālu izstrāde bērniem ar autismu.
 4. Projekta noslēguma un rezultātu izplatīšanas seminārs.
  Projekta sasniedzamie rezultāti
Projektā paredzēts:
 1. Izglītības resursu metodiskās bāzes (metodiskās rokasgrāmatas, video pamācību) izstrāde izglītības satura mācīšanai bērniem ar autismu, izmantojot dažādas formas mākslas terapijas.
 2. Attīstīt iestāžu materiālo bāzi, aprīkojot ar aprīkojumu, izejvielām, izveidojot jaunas darbnīcas un kabinetus mākslas terapijas aktivitāšu attīstībai.
 3. Dalīties ar jaunām idejām, jaunām darba metodēm speciālās izglītības jomā.
 4. Veicot salīdzinošu pētījumu par mākslas metožu izmantošanu speciālās izglītības jomā.
  Projekta kontaktpersona Valmierā:
Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5, Valmiera;
e-pasts [email protected]