PuMPuRS

29/09/2020

Projektam ir logo!!!

Septembra sākumā tika izsludināts logo konkurss projektam “7 soļu pārgājiens”. Galvenā ideja bija, lai logo atainotu projekta pamatvērtības – sadarbību, komandas veidošanos, draudzību, pārbaudījumus, iešanu, sportošanu, būšanu brīvā dabā. Logo konkursā tika iesniegti 22 darbi, t.sk. 3 pedagogu izstrādāti darbi. Visaktīvākās klases – 6.a un 12. Bija skolēni, kas iesniedza 3 logo – Madara Z., Megija B., Valērija P. 2 […]
04/09/2020

Skola sākas ar mācībām un pārgājieniem

Ko parasti dara jauna skolas gada sākumā? Iepazīstas ar jauniem skolotājiem un klasesbiedriem, pārspriež vasaras jaunumus ar jau zināmajiem draugiem, ” lauž ledu”, veido komandas, saliedējas un sadraudzējas, lai mācību gads būtu emocionāli patīkams. Tieši to arī darīja Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 5.-12.klašu skolēni, kuriem bija iespēja piedalīties biedrības “Kopā varam!” organizētajā projektā “7 soļu pārgājiens”. Kāpēc […]
02/09/2020

Logo konkurss ar balvām!

Sveiciens visiem! Jaunais mācību gads ir sācies, un nu jau ir pagājusi pirmā mācību nedēļa – ar mācībām, iepazīšanos, pārgājieniem. Pārgājieni kopā ir pavisam 7, un šo projektu tā arī sauc “7 soļu pārgājiens”. Ir problēma – projektam vajag LOGO!!! Ko tas nozīmē? Logo ir attēls, kurā ietverts pasākuma nosaukums un raksturojošs attēls. Tātad šajā logo jābūt tekstam  “7 soļu […]
08/06/2020

Apstiprināts projekta “7 soļu pārgājiens” pieteikums

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) iesaistītās pašvaldības organizē jaunatnes iniciatīvas projektu konkursus, kuri vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projektu konkursa kopējie mērķi: palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska […]