Matemātika bērniem ar dzirdes traucējumiemProjekta nosaukums: Model Adapted To Hearing-Impaired
(Matemātika bērniem ar dzirdes traucējumiem)
Projekta norises laiks: 2021.-2023.
Projekta koordinators: Eskişehir Provincial Directorate of National Education (Turcija)
Sadarbības partneri:
 • Ahmet Yesevı Isıtme Engellıler Ilkokulu (Turcija)
 • NUK Institut za napredno upravljanje komunikacij, Maribor (Slovēnija)
 • Universitatea Din Pitesti (Rumānija)
 • Istituto Dei Sordi Di Torino (Itālija)
 • Fundacion Cnse Para La Supresion De Barreras de Comunicacion (Spānija)
 • Robotikos Mokykla (Lietuva)
 • Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs (Latvija)
 • Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām
 • Projektā paredzēts izstrādāt digitālus materiālus skolēnu ar dzirdes traucējumiem
 • matemātikas prasmju uzlabošanai. Materiālu izstrādē piedalīsies eksperti no 7
 • partnerorganizācijām – programmētāji, skolēnu ar dzirdes traucējumiem pedagogi,
 • skolotāji un skolu administrāciju pārstāvji ar pieredzi attālinātā mācību procesa nodrošināšanā.
 • Projektā paredzētas pedagogu apmācības un dalīšanās labās prakses piemēros.
Projekta mērķis
Attīstīt 6-15 g.v. skolēnu ar dzirdes traucējumiem matemātikas prasmes attālinātās mācīšanās ietvaros.
Projekta mērķa grupas vajadzību apraksts un projekta sagaidāmā ietekme uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu
Projekta mērķauditorija ir 6-15 g.v. skolēni ar dzirdes traucējumiem. Projektā plānots izstrādāt digitālus materiālus matemātikā šo skolēnu atbalstam. Materiāli būs pieejami īpaši izveidotā digitālā platformā, lai skolēniem būtu iespēja mācīties patstāvīgi un neatkarīgi, tādējādi uzlabojot viņu prasmes matemātikā.
Projektā plānotās aktivitātes / darbības
 • mācību mobilitātes uz katru no dalībvalstīm (Turcija, Spānija, Rumānija, Latvija, Slovēnija, Lietuva, Itālija), t.i., uz katru no valstīm 2 pedagogi.
 • Digitālu mācību materiālu izstrāde un vietēja mēroga pasākumu organizēšana skolā pēc noteikta plāna,
 • Partnerorganizāciju labās prakses piemēru apgūšana darbā ar bērniem ar kohleārajiem implantiem.
Projekta sasniedzamie rezultāti Izstrādāti materiāli matemātikas prasmju apgūšanai digitāli:
 • Digitāla platforma mācību materiālu lejupielādei,
 • Rokasgrāmata skolotājiem.

Projekta kontaktpersona Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā: Daiga Ramata, e-pasts [email protected]