Ārpusstundu pasākumi

15/01/2018

Pasākums “Es un mana veselība”

Pasākums ,,Es un mana veselība” 10. janvārī 1. – 4. klašu skolēniem notika pasākums ,,Es un mana veselība”. Skolēni atkārtoja svarīgākos nosacījumus par veselīgu dzīvesveidu – uzturu, fiziskām aktivitātēm un higiēnas priekšnoteikumiem. Skolēni klausījās, domāja, izpildīja grupās uzdevumus – veidoja uztura piramīdu, atcerējās un rakstīja, ar kādām fiziskām aktivitātēm var nodarboties katrā gadalaikā, kā arī parādīja dažādus vingrojumus. Noslēgumā skolēni […]
15/01/2018

Karjeras izglītības pasākums – tikšanās ar galdnieku.

10. janvārī 5. – 12. klašu skolēniem notika tikšanās ar skolas galdnieku – Vilni Kurtu. Viņš šajā profesijā strādā daudzus gadus un ir sniedzis lielu ieguldījumu mūsu skolas vides uzlabošanā – gatavojis mēbeles klasēm un internātam. Tikšanās laikā skolēni iepazinās ar galdnieka profesiju, tās pozitīvajām pusēm, trūkumiem, darba drošības noteikumiem, kas šajā profesijā ir ļoti svarīgi. Galdnieks pastāstīja, kā top […]