Karjeras atbalsts izglītības iestādēs

11/03/2021

Ģimenes atbalsts bērna karjerai

Ģimenei ir būtiska nozīme bērna karjeras izvēlē. Vecāki bieži vien cenšas izlemt bērnu nākotni, aizmirstot pajautāt pašiem bērniem, ko viņi vēlas. Šādi vecāki nav gatavi kļūt par ieinteresētiem dalībniekiem, lemjot par bērna turpmāko karjeru. „Nav pareizi paskatīties uz bērnu un teikt: „Es no viņa iztaisīšu X vai Y bērnu.” Labāk pavērojiet, kas bērnam padodas, kas viņam/viņai patīk. Tad atbalstiet to, […]
11/03/2021
Individuālās karjeras konsultācijas

Individuālas karjeras konsultācijas

7.-12. klases jaunieti! Tev un Tavai ģimenei ir iespēja saņemt individuālu atbalstu Tavas karjeras izvēlē, apmeklējot individuālas konsultācijas pie mūsu skolas karjeras konsultanta. Sāc plānot un rīkoties savlaicīgi! Skaties te!
11/03/2021
Mans bērns izvēlas karjeru

Mans bērns izvēlas karjeru

Euroguidance programmas ietvaros VIAA ir izdevusi grāmatu „Mans bērns izvēlas karjeru”. Grāmata palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā. Grāmatas I daļa „Kas vecākiem jāzina par karjeru” ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā. II daļā „Vecāki – bērnu padomdevēji” autori analizē vecāku un bērnu sadarbības modeļus. Šī […]
10/02/2021
Kā izvēlēties profesiju?

Kā izvēlēties profesiju?

Trešdien, 3. februārī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas 9. klases skolēni tiešsaistē piedalījās karjeras atbalsta nodarbībā „Kā izvēlēties profesiju?” ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pavisam drīz būs klāt pamatskolas noslēgums un laiks skolēniem domāt par to, ko darīt pēc 9.klases, noskaidrot savus karjeras un dzīves mērķus. Mūsdienās ir tik daudz profesiju, un grūti izvēlēties, kura no […]