Karjeras atbalsts izglītības iestādēs

02/11/2022

KARJERAS NEDĒĻAS aktivitātes

Karjeras Nedēļas  – 2022 aktivitātes VGV-AC ! Laikā no 17.-21.oktobrim Latvijas izglītības iestādēs norisinājās tradicionālā Karjeras Nedēļa “Uzņēmējspējas- Tavas superspējas!” Arī mūsu skolas skolēni no 1.- 12.klasei aktīvi piedalījās dažādās Karjeras Nedēļas aktivitātēs , ar mērķi apzināties savas uzņēmējspējas un superspējas veiksmīgas nākotnes karjeras veidošanā, kā arī veicināt  izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras […]
21/02/2022

 Darba vietu izpēte Valmierā

Trešdien, 16.februārī, notika karjeras atbalsta grupas nodarbība „Darba vietu izpēte Valmierā!” Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 6./ 6.b klases skolēniem. Karjeras nodarbībā ar mērķi iepazīt darba pasauli, skolēni aktīvi iesaistījās darba vides izpētē tuvākajā apkārtnē, kas šobrīd skolēniem no dažādām Latvijas vietām ir Valmieras pilsēta, kurā viņi dzīvo un mācās. 6./6.b klases skolēni ne tikai atpazina dažādus uzņēmumus […]
14/02/2022

Kur un Ko mācīties pēc 9.klases?

Ceturtdien, 10.februārī, 9.a klases skolēni tika rosināti aizdomāties par saviem karjeras mērķiem un tālākizglītības mācību iestādi profesijas apguvei pēc 9.klases.     Jaunieši iepazinās ar karjeras kompasu – plānu sevis un savu vēlmju izvērtēšanai un centās atbildēt sev uz trīs svarīgiem  jautājumiem- Kas es esmu? Ko es gribu? Kā es to varu sasniegt? Skolēni karjeras atbalsta nodarbībā ieguva daudzpusīgu informāciju par […]
14/02/2022

Mana karjeras izvēle

 Mana potenciāla analīze karjeras izvēlē. Trešdien, 9.februārī, VGK-AC 7.klases skolēni karjeras atbalsta grupas nodarbībā izvērtēja savu potenciālu, dotības un prasmes un noskaidroja, kas ir fizisks darbs vai garīgs darbs. Karjeras nodarbības mērķis akcentēt to, ka cilvēks, kas veido karjeru, kurā nebūs vajadzīgas viņa prasmes un potenciāls, apslāpē savu radošumu, turklāt sevis noliegšana un izlikšanās par kādu citu prasa spēku un […]