Ārpusstundu pasākumi

03/05/2019

Karjeras diena Alsviķos

gada 26.aprīlī 8./9.d klases skolēni apmeklēja informācijas dienu Alsviķu teritoriālā struktūrvienībā „Smiltenes tehnikums.” Iepazināmies ar skolu. Uzzinājām, ka nākošajā mācību gadā varēs apgūt sekojošas profesijas: virtuves darbinieks, koksnes materiāla apstrādātājs, šuvējs, dārzkopis, būvstrādnieks. Apmeklējām ari dienesta viesnīcu un paēdām pusdienas skolas kafejnīcā. Internāta skolotāja Viktorija Kelmere 03.052019.
03/05/2019

„Lielceļš”

Otrdien, 17.aprīlī, Valmieras Kultūras centrā norisinājās karjeras atbalsta pasākums 8. – 12.klašu skolēniem “Lielceļš”. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu skolu piedāvātajām izglītības programmām, piedalīties aktivitātēs un uzdot jautājumus par profesijām. Skolēniem tā bija interesanta diena, kas ļāva gūt vērtīgu pieredzi, rosināja padomāt par nākotnes profesiju un kāds ceļš ejams, lai nonāktu pie tās. Internāta skolotāja Indra Vītola 03.05.2019.
03/05/2019

„Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības nozarē”

26. martā 8. – 12. klašu skolēniem Valmieras 5. vidusskolā notika seminārs „Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības nozarē”. Skolēni tika iepazīstināti ar būvniecības nozari Latvijā, tās profesijām, mazinot stereotipus par tām, nozares attīstības perspektīvām, arodbiedrības darbu, drošību un marketingu. Būvniecības meistardarbnīcas vadīja SIA „Bazalts” un SIA”Woltec” pārstāvji. Internāta skolotāja Indra Vītola
03/05/2019

Laboratorium.lv

24. janvārī karjeras projekta ietvaros 7. – 9. klašu skolēni piedalījās Laboratorium.lv organizētajās fizikas un ķīmijas nodarbībās.Nodarbības bija praktiskas. Vadītāji bija sagatavojuši eksperimentus tā, lai skolēni paši patstāvīgi var eksperimentāli pētīt izvēlēto tēmu.Izvēlētās tēmas – ,,Autotransporta inženieris un reaktīvais dzinējs” un ,,Kosmētikas līdzekļu tehnologs un skaistumkopšanas līdzekļi”. Skolēni papildināja savas zināšanas eksakto zinātņu jomā. Direktores vietniece Ina Kursīte