Skaista mana tēvu zeme !

Speciālo klašu latviešu valodas un sociālo zinību nedēļa

“Skaista mana tēvu zeme”

no 14.- 17.novembrim

Pirmdien skolēni spēlēja interaktīvās spēles – salika puzzles, veidoja vārdus, izkrāsoja Latvijas kontūru. Lasīja latviešu tautasdziesmas, kurās godāta tēvu zeme, tās skaistums, jaukums un dabas krāšņums. Vienu tautasdziesmu pēc izvēles bērni iemācījās no galvas. Pēc tam šo pašu tautasdziesmu glīti norakstīja, pievienojot arī nelielu zīmējumu. Glītraksti tika izstādīti katrā klasē.

Otrdien iepazinās ar Latvijas karti, meklēja četru lielāko upju nosaukumus. Krustvārdu mīklā šķiroja latviešu alfabēta burtus no citu tautu alfabēta burtiem. Pēc tam no  krustvārdu mīklas izrakstīja lielāko ezeru nosaukumus un parādīja tos kartē.

Tādējādi bērni vingrinājās iegaumēt, ka upju un ezeru nosaukumi rakstāmi ar lielo sākuma burtu. Atbildēja uz jautājumiem par kultūrvēsturiskajiem novadiem. Noskaidroja, kas ir Vidzemes lielākā upe, ezers un kalns. Citi izrotāja Latvijas kontūrkarti ar latvju tautas rakstiem.

Trešdienas  rītā vecāko klašu skolēni čakli cepa pankūkas, lai pagatavotu svētku pankūku torti Latvijai tās dzimšanas dienā. Ar torti tika cienāti visi pārējie bērni.

Tad skolēni kopā ar savām skolotājām devas kopīgā gājienā uz Pilsētas kapiem, kur iededza svecītes pie Brāļu kapiem un atcerējās Latvijas brīvības cīņās kritušos karavīrus. Pēc tam pildīja uzdevumus, veidoja īsus stāstījumus par savu pilsētu,’ ’burtu mājā’’ meklēja apdzīvotu vietu nosaukumus, iezīmēja Latvijas kontūrā vietas, kur ir bijuši; domāja un nosauca trīs lietas, ar ko var lepoties mūsu valsts.

     Ceturtdien radošajā darbnīcā “Latvju tautas ornamenti” skolēni darbojās katrs pēc savām individuālajām spējām – pārvilka, zīmēja, izlika no dabas materiāliem (akmentiņiem, kastaņiem), aplicēja katrs savu ornamentu. Veidoja savu vizītkarti, ko izrotāja ar ornamentiem. Skatījās latviešu animācijas filmu “Neparastie rīdzinieki” un videomateriālus par Latvijas dabu. Ielūkojās latviešu tautas pasaku brīnumainajā pasaulē. Katra klase pēc izvēles lasīja pasaku, pēc tam to analizēja. Skolēnu atbildes uz jautājumu ’’Kas tev šajā nedēļā patika visvairāk?” – ‘’Interaktīvās spēles. Iešana uz Brāļu kapiem, svecīšu aizdegšana. Pankūku torte.’’ Bērni arī teica, ka pildot dažādos uzdevumus, uzzinājuši jaunas lietas. Manuprāt, šīs nedēļas aktivitātes vistiešākajā veidā stiprināja skolēnu piederības sajūtu Latvijas valstij, kas bija arī viens no šo pasākumu kopuma galvenajiem uzdevumiem.

Skaista mana tēvu zeme

Par visām(i) zemītēm.

Visapkārt(i) ozoliņi,

Vidū saule ritinās.

Jaukus un mierpilnus svētkus!

Skolotāja Dace Sprince

Foto galerija