Sports iekļaušanai 2021


sports logo
A Safe Sporty Inclusion for Special Teens
(Sports iekļaušanai)

  Projekta koordinators:
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA SANTA LUCÍA
  Projekta partneri:

  1. Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs (Latvija)
  2. Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo (Portugāle)
  3. Manisa Ozel Egitim Uygulama Okulu III.Kademe (Turcija)
  4. IIS Francesco Orioli (Itālija)
  5. Joniskio r.Gatauciu Marces Katiliutes mokykla (Lietuva)
  Projekta norises laiks: 2021.-2022.

Projekta mērķis
Veicināt pusaudžu ar īpašām vajadzībām sporta un sociālās prasmes, nodrošinot sportiskākām aktivitātēm piemērotas vides veidošanu.
Projekta mērķa grupas vajadzību apraksts un projekta sagaidāmā ietekme
Projektā piedalīsies jaunieši ar dažāda veida funkcionālajām iespējām, t.sk., dzirdes traucējumiem un ar garīgās attīstības traucējumiem. Projekta ietvaros jaunieši mācīsies un apgūs iemaņas, kā ar sporta aktivitāšu palīdzību rūpēties par savu ķermeni un veidot pozitīvu sadarbību ar apkārtējo sabiedrību.
Projektā plānotās aktivitātes / darbības
1) 6 mācību mobilitātes uz katru no dalībvalstīm (Latvija, Portugāle, Spānija, Turcija, Lietuva, Itālija, katrā 3 skolēni un 3 pedagogi) 2) Mācību materiālu izstrāde un vietēja mēroga pasākumu organizēšana skolā pēc noteikta plāna. Projekta sasniedzamie rezultāti
Skolēni būs apguvuši prasmes
  • sporta un starpkultūru sadarbības veicināšanā,·
  • pašaprūpes iemaņu apguve,
  • dažādu kompetenču apguve  sportā, mākslā,
  • socializācijā.


Projekta kontaktpersona: Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, e-pasts [email protected], tel. 26423136