Novembris – Latvijas mēnesis

Lai arī latviešu valodas un literatūras kabinetā sajustu mūsu skaisto zemi Latviju, tās vēsturi, valstij nozīmīgos svētkos, ar 7. un 9. klases skolēniem gan latviešu valodas, gan literatūras stundās daudz uzmanības pievērsām šai tēmai.

  1. klasē literatūras stundās apguvām tēmu par latviešu folkloru un mitoloģiju. Skolēni pētīja latviešu taustasdziesmas un sakārtoja, kā tās atbilst senā latvieša priekšstatam par cilvēka mūža saistību ar dabu – tika veidots Pasaules koks, katru no tā daļām raksturojot ar tautasdziesmām. Skolēni gatavoja prezentāciju “Latviešu mitoloģiskās būtnes”, kurā katrs izvēlējās latviešu dievus un dievības, par kurām pastāstīt. Uzmanību pievērsām arī tam, kā tās tiek izmantotas mūsdienās.

(Attēli no prezentācijām)

  1. klases skolēni skatījās videofilmu “Latvija mana”, pēc tam pildīja darba lapu ar uzdevumu, pievēršot uzmanību tam, kā veidota videofilma – tās pamatā bija stāsts par mūsu 4 gadalaikiem. Skolēni rakstīja savas svarīgākās atziņas par katru no tiem.
  2. un 9. klases skolēni katrs izvēlējās kāda dzejnieka dzejoli par Latviju, pamatoja savu izvēli, rakstīja un noformēja. Klasē skolēnu darbu izstāde radīja svētku noskaņu.

Skolēni uzlaboja savu rakstītprasmi, papildināja vārdu krājumu, mācījās stāstīt un pamatot.

Latviešu valodas skolotāja Maiga Paegle