Inovācijas ir domāšanas veids 2021

30/03/2021

Informācija programmas Erasmus+ mājaslapā/ Something great is coming up!

Projekta koordinatori Vividly ir publicējuši informāciju par mūsu projektu arī oficiālajā programmas Erasmus+ mājaslapā. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LV01-KA201-077551 Something great is coming up! Already in December 2020. launched @ErasmusPlusLV project. The project is collaborative work between education experts, educators, and creative tech experts using agile, collaborative methods and practically  “rub shoulders” with one another by working hand in hand. The aim of the […]
17/03/2021

Uzdevumu izstrāde

Šobrīd kopā esam izstrādājuši  idejas 3 iespējamu digitālu spēļu izstrādei: individuāli spēlējama spēle, kā atrisināt dažādas situācijas skolā (kā mobilā aplikācija),  individuāli vai grupā spēlējama spēle – drošība ikdienā, grupā spēlējama spēle par dažādu sociālo prasmju apguvi (uz populārās spēles “Cirks” bāzes). Projekta koordinatori ir izvērtējuši un atzinīgi novērtējuši izstrādātās idejas, tā ka gaidīsim turpmākos uzdevumus.
12/03/2021

Gamification jeb spēļošana

Projekta pievienotā vērtība ir koordinatoru vēlme un prasme dalīties ar zināšanām un resursiem. 12.marta radošajā darbnīcā iepazināmies ar dažādiem spēļošanas pamatelementiem, zinātniskiem pētījumiem par dažādām mērķauditorijām, elementiem, ko izmanto spēļu sastādītāji utt. Tāpēc arī mājasdarbā uz nākamo reizi ir uzdevums – padomāt par dažādiem pārsteiguma elementiem, apbalvojumiem, specefektiem utt. Varu jau pačukstēt – skolotājas Antras izstrādātajā uzdevumā ir paredzēts, ka […]
25/02/2021

Pētījumi par sociālo prasmju apguvi

Kā viens no projekta komandas uzdevumiem bija izpētes veikšana par šobrīd Latvijā un pasaulē pieejamiem pētījumiem par sociālo prasmju apguvi skolās. Jāteic, pētījumu un materiālu ir daudz, taču mēs izvēlējāmies atlasīt un prezentēt tos, kuri Latvijā ir veikti valsts mērogā un rezultāti ir salīdzināmi starptautiski. Starptautiskā pētījumā Latvijas skolēniem augsti sasniegumi matemātikā | Izglītības un zinātnes ministrija (izm.gov.lv)  https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/starptautiska-petijuma-latvijas-skoleniem-augsti-sasniegumi-matematika Plānotie […]