Inovācijas ir domāšanas veids 2021

21/04/2022

Piedalāmies konferencē Skola2030

20.aprīlī mūsu skolas skolotājas Antra Rozenberga, Dace Lediņa un Daiga Ramata piedalījās reģionālajā konferencē  Skola2030 konferencē “Praktiski.Lietpratībai“, kas tika organizēta Rīgas reģiona pedagogu atbalstam.. Nodarbības nosaukums – Kā mācīt sociālās un saskarsmes prasmes, izmantojot tehnoloģijas? Nodarbības laikā demonstrējām sadarbībā ar SIA GO VR projekta “Innovation is mindset” ietvaros radīto aplikāciju, ar kuras palīdzību pamatskolas un vidusskolas skolēniem būs iespēja atraktīvā […]
11/02/2022

Testējam jauno aplikāciju!

Projekta laikā tika izsrādātas 2 spēles/ aplikācijas sociālo prasmju un mākslas pamatprasmju apguvei. Kopā ar programmētājiem izstrādājām spēli, kuras laikā skolēns nonāk dažādās situācijās, izvērtē tās, izdara izvēli un atkarībā no šīs izvēles veic nākamos soļus. Katra veiktā izvēle ietekmē to, kādas situācijas būs nākamās. Beigu beigās katrs uzzina, cik pieklājīgs vai – tieši otrādi- nepieklājīgs ir un kā var […]
30/03/2021

Informācija programmas Erasmus+ mājaslapā/ Something great is coming up!

Projekta koordinatori Vividly ir publicējuši informāciju par mūsu projektu arī oficiālajā programmas Erasmus+ mājaslapā. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LV01-KA201-077551 Something great is coming up! Already in December 2020. launched @ErasmusPlusLV project. The project is collaborative work between education experts, educators, and creative tech experts using agile, collaborative methods and practically  “rub shoulders” with one another by working hand in hand. The aim of the […]
17/03/2021

Uzdevumu izstrāde

Šobrīd kopā esam izstrādājuši  idejas 3 iespējamu digitālu spēļu izstrādei: individuāli spēlējama spēle, kā atrisināt dažādas situācijas skolā (kā mobilā aplikācija),  individuāli vai grupā spēlējama spēle – drošība ikdienā, grupā spēlējama spēle par dažādu sociālo prasmju apguvi (uz populārās spēles “Cirks” bāzes). Projekta koordinatori ir izvērtējuši un atzinīgi novērtējuši izstrādātās idejas, tā ka gaidīsim turpmākos uzdevumus.