Erasmus+ projekts Smart  teachers play more

Profesionālās pilnveides kursos KA1 Erasmus+ projekta – Smart  teachers play more (STPM), (gudrie skolotāji spēlējas vairāk) tika sniegtas idejas, kā ar spēļu palīdzību pilnveidot ikdienas mācību procesus.

KURSA MĒRĶI:

Ieviest “Viedo skolotāju spēles” ideoloģiju un vispirms novērot, kā projekts darbojas vietējās skolās.

  • sniegt dalībniekiem ciešu un personisku ieskatu Islandes skolu sistēmā.
  • veicināt fiziskās aktivitātes mācīšanās laikā.
  • sniegt pasniedzējiem vienreizēju pieredzi un instrumentus, kas tiem nepieciešami, lai veicinātu labklājību un mācītu akadēmiskus priekšmetus, kā arī ar spēles, kustību un prāta palīdzību.
  • iepazīstināt ar milzīgu spēļu un spēļu paņēmienu klāstu.
  • dot skolotājiem iespēju dalīties veiksmīgos pasākumos, ko viņi izmanto savā skolā/valstī, lai mēs varētu mācīties viens no otra.
  • izpētīt, kā vecāki un vietējā sabiedrība var iesaistīties bērnu izglītošanā.
  • palīdzēt skolotājiem ar laiku plānot savu redzējumu par “Spēlēt vairāk” ārpus klases, lai apdomātu savas skolas un plānotu reālistiskus īstenošanas un panākumu pasākumus.
  • izklaidēties, dalīties pieredzē un mācīties no līdzīgi domājošiem skolotājiem dažādās valstīs.
  • turpināt palielināt mūsu skolotāju un skolu tīklu visā Eiropā un ārpus tās robežām!

Kursa ietvaros iekļautas sporta, stāstniecības un domāšanas aktivitātes. Tās veicina multimodālu mācīšanos, tostarp vizuālos, akustiskos, lasīšanas, rakstīšanas un kinestētisko mācību stilus. Tā ir holistiska mācīšanas metode, kas ir paredzēta izglītojamajiem vecumā no 2 līdz 12 gadiem, tomēr to var pielāgot dažāda vecuma izglītojamajiem.

Jaunākie pētījumi liecina, ka bērni pārvietojas daudz mazāk, nekā viņiem vajadzētu, un tajā pašā laikā pieaug spiediens uz skolotājiem rādīt izcilākos akadēmiskos rezultātus ar dažādu spēju un vajadzību izglītojamo izglītošanu. Izmantojot STPM pieeju, ir pierādījies, ka tā palielina gan izglītojamo, gan skolotāju labklājību un sasniegumu klasē. Tā ir holistiska pieeja, kas ļauj izglītojamajiem vienlaikus strādāt ar kognitīvajām, fiziskajām un sociālajām prasmēm.

 

STPM pasaulē mūs ievadīja Sarah Jane Anthony.

Sāra ir Smartenglish Creative Language School (vieglas un radošas angļu valodas apguves skola) Alikantē (Spānija) dibinātāja un direktore, kas specializējas angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā jaunajiem izglītojamajiem, izmantojot skolā izstrādāto radošo metodiku. Pēdējo 8 gadu laikā Sāra un viņas komanda ir pētījušas un izstrādājušas pašas savu programmu un metodiku, kā mācīt angļu valodu, veicot radošas, jutekliskas un jēgpilnas darbības. Galvenais ir tas, ka, ja bērni un viņu skolotāji jūtas laimīgi, droši, novērtēti un iedvesmoti, tad notiks liela mācīšanas un mācīšanās pieredze. Smartenglish ir galvenais mācību centrs Alikantē, Spānijā, un tā cieši sadarbojas ar vietējām pirmsskolas un sākumskolas skolām. Sāra piedāvā kursus dažādām radošām tēmām skolotājiem vietējā un starptautiskā līmenī.

Plašais fizisko un sensoro aktivitāšu klāsts, ko ir iespēja apgūt šajā kursā, dod vērtīgus rīkus, kā izglītības procesā ievērot, atbalstīt un pilnveidot savu izglītojamo dažādās vajadzības, mācot akadēmiskās zināšanas un valodu klasē.

Kursu laikā tika iegūtas un papildinātas zināšanas par spēļu nozīmi un pielietojumu mācību procesā:

spēles kā mācību metodes izmantošana stundās un nodarbībās;

drāmas rīku kā sociālās iekļaušanas rīku izmantošana;

dažādu valstu un kultūras spēļu izmantošana;

spēļu analīze: kādas prasmes tiek attīstības bērnam spēlējot konkrēto spēli un kādas prasmes bērns apgūst konkrētās mācību jomās.

Tika iepazītas dažādas elpošanas, relaksējošās, komandu spēles.

Visas aktivitātes sniedz bagātīgas iespējas valodai un tēmai raksturīgām mācībām darbībām bez darblapas vai mācību grāmatas. Kursu lai kā tika veicināta videi draudzīga māju resursu izmantošana kā alternatīvas plastmasas versijām, kas bieži sastopamas skolās.

Kursu laikā tika iepazīta Īslandes kultūra, apmeklēta Īslandes skola – iepazīstot mācību procesa norisi šajā valstī. Iepazītas kultūrvēsturiskas vietas, Īslandes daba un tās apskates objekti.

Iegūto prasmju izmantošanas iespējas Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā:

iegūtās zināšanas dod iespēju izvērtēt savas iestādes stiprās un vājās puses, piedāvājot risinājumu vājo pušu mazināšanai. Daudzveidīgās spēles ir iespējams izmantot jebkurā mācību jomā un jebkuram vecumposmam un attīstības līmenim pielāgojamas, caur spēlēm izglītojamajiem tiek attīstītas caurviju prasmes, radošums, pašvadīta mācīšanās, komunikācija un sadarbība.

Kursos tika iegūta vērtīga pieredze:

spēles var izmantot ne tikai izglītojamajiem, bet tās var pielāgot ar darbinieku saliedēšanas pasākumos;

vienu un to pašu spēli var pielāgot dažādiem izzinošajiem tematiem mācību stundās un nodarbībās;

ne vienmēr nepieciešami lieli materiāli ieguldījumi, lai mācību procesu padarītu aizraujošu, izmantojot dažādas spēles.

Spēles izglītojamajiem raisa pozitīvas emocijas, veicina sadarbību, attīsta radošumu un patstāvību.

Projekta dalībnieki varēja pilnveidot savas angļu valodas zināšanas un apgūt vārdus īslandiešu valodā. Grupas ietvaros bija iespēja “apmainīties” ar vācu, poļu, portugāļu, spāņu un horvātu valodas lietošanas prasmēm.

Kursu laikā katra diena bija piepildīta ar jaunām zināšanām, radošām aktivitātēm un pozitīvām emocijām.

Ar iegūtām zināšanām labprāt dalīsimies skolotāju sanāksmēs, kā arī ja radīsies interese ar šīm zināšanām iespējams dalīties novada speciālo pedagogu un logopēdu apvienībās, tādēļ lai pēc iespējas vairāk pedagogu paplašinātu redzes loku, kā organizēt mācīšanos, kas balstīta uz spēlēm.

Paldies Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centra projekta koordinatorei par iespēju piedalīties KA1 Erasmus+  projektā, kas veiksmīgi izstrādāts, balstoties uz skolotāju vajadzībām.

Skolotājas LĪga Grāpēna un Indra Juste

Foto galerija